Norway | Select other Country

Fraktfri levering

Konkurransevilkår Bio-Chrom-konkurranse på Facebook 29. mai-3. juni (kl.12).

Denne konkurransen er gjennomført av

Pharma Nord Norge AS
Syretårnet 25
3048 Drammen

Ved å delta i konkurransen aksepteres konkurransevilkårene

Slik deltar du

 

- Lik innlegget

- Svar på spørsmålet


Det er kun mulig å delta én gang.

Konkurransen pågår 29. mai til 3. juni 2019 (kl12).

Hvem kan delta

Alle som er bosatt i Norge og som har en konto på Facebook kan delta. Ansatte hos Pharma Nord kan ikke delta i konkurransen.

Premie

Det er én (1) premie i denne konkurransen.

Premien består av:
1 års forbruk av Bio-Chrom (6 esker)

Slik trekkes vinneren

Vinneren trekkes mandag 3. juni 2019 kl 12.

Kun de som har svart rett på spørsmålet (i innlegget fremgår de ulike svaralternativene) og likt innlegget er med i puljen av potensielle vinnere. Én vinner trekkes blant disse. Vinneren trekkes ut fra et tilfeldighetsprinsipp og kontaktes i en melding på Facebook samt annonseres direkte i innlegget. Vinneren må deretter sende en personlig melding til Pharma Nords Facebook-side med fullt navn og adressen premien skal sendes til.

Vinneren har én (1) uke på å heve premien. Dette gjøres ved å svare på Facebook-meldingen mottatt fra Pharma Nord som kunngjør at vedkomne har vunnet. Pharma Nord vil sende premien pr. post kort tid etter å ha mottatt svar fra vinneren. Hvis ikke vinneren hever premien innen fristen (1 uke), vil en ny vinner trekkes.

Premien sendes raskest mulig til vinneren etter at vi har mottatt fullt navn og adresse i henhold til ovenstående. 

Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

 

Øvrig informasjon

Konkurransene er hverken støttet, sponset, administrert av eller assosiert med Facebook.

De opplysninger som gis i forbindelse med konkurransen blir utelukkende brukt i konkurransens øyemed.

Pharma Nord forbeholder seg retten til å slette kommentarer som kan virke støtende eller som formidler feil informasjon om enten konkurransen eller Pharma Nords produkter. Dette er i overensstemmelse med Pharma Nords ønske om å ikke spre feilaktig informasjon om produktenes egenskaper.

Pharma Nord forbeholder seg retten til å endre konkurransens utforming underveis hvis det oppstår et behov for det.

Hvis du har spørsmål til konkurransevilkårene er du velkommen til å kontakte oss på telefon
32 26 70 00.