Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  DR's program Kontant bragte tirsdag den 16. september en udsendelse om samhandel vedrørende kosttilskud, hvori Pharma Nord og i særdeleshed eksportdirektør Jørgen Dam, blev beskyldt for at forsøge at omgå reglerne. Pharma Nord ser nu frem til at Fødevareministeren afslutter sagen i overensstemmelse med EU lovgivningen.

  Pharma Nord overholder naturligvis alle gældende love og regler for både produktion, samhandel, eksport og markedsføring, og har på intet tidspunkt forsøgt at omgå disse. Dette har Pharma Nord også i særdeles grundigt omfang gjort DR opmærksom på. Alligevel synes Kontants redaktion fast besluttet på at drage paralleller mellem import af ulovlige stoffer og Pharma Nords lovlige forretninger i Danmark og udlandet.

  Udsendelsen forsøgte også at problematisere, at Pharma Nords eksportdirektør Jørgen Dam ejer og driver en hollandsk webshop, hvorfra han forhandler lovlige hollandske versioner af blandt andet Pharma Nords produkter.

  Dette skete til trods for, at Jørgen Dam kunne dokumentere, at siden er fuldt lovlig, og at den på intet tidspunkt har været markedsført over for danske forbrugere.

  Pharma Nord har tidligere oplevet, at blive beskyldt af medierne for at lave farlige og ulovlige produkter. Dette bunder efter Pharma Nords opfattelse i høj grad i journalisternes uvidenhed eller fejlfortolkning af de regler der gælder på området.

  Det er Pharma Nords opfattelse, at mediedækningen i høj grad er præget af den manglende forståelse for det lovgivningsmæssige grundlag for import, samhandel og eksport af kosttilskud. Derfor er Pharma Nord også meget tilfreds med Fødevareministerens tilkendegivelse om at sikre at reglerne overholdes.