Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  På baggrund af en ny rapport fra det nyligt nedlagte Motions- og ernæringsråd advarer adskillige danske medier forbrugerne mod at indtage kosttilskud med CLA. Der er dog ingen nye oplysninger i rapporten der skulle kunne rejse tvivl om den meget omfattende sikkerhedsvurdering af CLA+T, som Fødevarestyrelsen for få måneder siden har gennemført.

  Sikkerhedsvurderingen konkluderer utvetydigt, at der ikke er nogen grund til at være nervøs for at indtage CLA+T i den anbefalede dosis. Rapporten fra Motions- og ernæringsrådet giver ingen anledning til at betvivle gyldigheden af den konklusion. Det understreger Fødevarestyrelsens kontor for ernæring i et notat til Fødevareministeren om rapporten.

  "Alle vores produkter har gennemgået en meget omfattende sikkerhedsdokumentation og i den aktuelle sag har vi naturligvis været i direkte dialog med Fødevarestyrelsen, der er den relevante myndighed på området. Fødevarestyrelsen bekræfter, at der ingen problemer er med CLA+T," udtaler teknisk direktør Sven Moesgaard fra Pharma Nord.

  Forud for sikkerhedsvurderingen har Pharma Nord indgivet mere end 500 siders sikkerhedsdokumentation til Fødevarestyrelsen, der i vurderingen skriver at: "Pharma Nord skal komplimenteres for at have fremsendt et særdeles omfattende og relevant dokumentationsmateriale."

  I rapporten fra Motions- og ernæringsrådet der referencer til tre studier om sikkerheden af CLA. Heraf er de to inkluderet i sikkerhedsvurderingen fra Fødevarestyrelsen og det sidste er et forsøg udført på mus, der har fået CLA i meget høje doser og i en anden sammensætning end der er accepterer i Danmark. Hvis et menneske på 70 kg skulle indtage samme dosis som musene fik, ville det svare til over 1.100 kapsler om dagen.

  "Vi kan se, at Motions- og ernæringsrådet har været meget selektive i deres valg af studier. De henviser til studier med meget høje doser, studier med en anden sammensætning af CLA end der anvendes i danske kosttilskud og dyreforsøg. Det er i det hele taget påfaldende at de vælger at hæfte sig ved dyreforsøg, når der findes mange studier af CLA med mennesker, som ingen skadelig effekt viser. CLA+T medvirker til omdannelsen af fedt til muskler i forbindelse med motion," udtaler Sven Moesgaard.