Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  CLA (konjugeret linolsyre) er populært hos folk, som ønsker at mindske kroppens fedtindhold. Og nu bekræfter endnu en videnskabelig undersøgelse, at CLA er sikkert at anvende.

  En dansk undersøgelse udført af Institut for Human Ernæring og offentliggjort i Journal of Nutrition dokumenterer, at CLA-supplementering ikke er forbundet med nogen risiko. Forskningen, en dobbelt-blind, randomiseret, placebo-kontrolleret interventions- undersøgelse, er udført på 38 raske unge mænd, som i en periode på fem uger fik enten et tilskud af fedtstof eller CLA-beriget fedtstof. Den mængde CLA, der blev anvendt, svarer til 5,5 gram dagligt.
  (Kilde: J, Nutr. 138: 509-514, 2008)

  I en omfattende undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidskrift Nutrition Journal har forskere fra Berkeley University sendt spørgeskemaer til over 1200 personer, der gennem de sidste 20 år har været regelmæssige brugere af kosttilskud. Blandt de indsendte besvarelser blev 278 tilfældigt udvalgt til at få foretaget blodprøver og målt blodtryk og lignenede. Herefter blev de indsamlede data fra helbredsundersøgelser og spørgeskemaer sammenlignet med tilsvarende data fra 176 personer, der dagligt tager en multivitaminpille samt 602 personer, der ikke tager nogen form for kosttilskud. De tre grupper var på forhånd justeret i forhold til alder og race, og resultaterne blev efterfølgende justeret med hensyn til indkomst, uddannelse, BMI og køn.

  Undersøgelsen viste, at gruppen af storforbrugere havde signifikant færre biomarkører forbundet med sygdomsrisiko, for eksempel kolesterol, homocystein, triglycerider og blodtryk. Det betyder, at risikoen for at få diabetes, slagtilfælde og forskellige former for hjerte-kar sygdomme er lavere. Tilsvarende havde storforbrugerene optimale koncentrationer af forskellige næringsstoffer. Herudover vurderede gruppen af storforbrugere også selv deres generelle helbredstilstand til at være bedre i forhold til de to andre grupper.
  (Kilde: Block et al., Nutrition Journal 2007)