Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  TV Avisen på DR1 bragte fredag den 14. december et kritisk indslag om Pharma Nords produkt C.L.A.+T. I indslaget hævdes der, at forskere advarer mod produktet og at det ikke er forsynet med de korrekte advarsler. Indslaget var imidlertid baseret på unøjagtige eller direkte forkerte oplysninger.

  Tv-seerne kunne fredag aften på DR1 se billeder af Pharma Nords C.L.A.+T, mens speakeren fortalte at produktet ikke lever op til fødevaremyndighedernes krav, samt at en forsker advarede imod at bruge C.L.A +T. Ingen af delene er imidlertid korrekte. Det var slet ikke C.L.A. +T, som forskeren havde undersøgt, og fødevaremyndigheden har intet at udsætte på hverken produktets advarsler eller sikkerhed. DR har efter indslaget beklaget overfor Pharma Nord, at det blev i indslaget blev fremstillet som, at kritikken specifikt omhandlede C.L.A. +T.

  Udgangspunktet for DR's indslag var, at en forsker har testet CLA på en gruppe kvinder og konstateret et moderat vægttab af fedt på hofterne, men intet tab af bugfedt, hvilket ifølge forskeren ville være at foretrække. Problemet er imidlertid, at det IKKE er Pharma Nords produkt C.L.A.+T, der er blevet testet i undersøgelsen, men derimod et norsk præparat med en anden sammensætning og i dobbelt dosering. Det bekræfter forsker Marianne Raff fra Institut for Human Ernæring, der står bag den omtalte undersøgelse, overfor Pharma Nord.

  Marianne Raff påpeger også, at der er tale om en endnu ikke publiceret Ph.d.-afhandling, og at artiklen med peer reviewed data først udkommer i 2008. Pharma Nord har derfor ikke haft mulighed for at gennemgå resultaterne af undersøgelsen, ud over mundtlige samtaler med Marianne Raff.

  I indslaget bliver det også fejlagtigt oplyst, at produktet ikke er forsynet med de fornødne advarsler i forhold til fødevaremyndighedens krav. Dette er ikke korrekt. Fødevaremyndigheden har ingen bemærkninger til formuleringen af Pharma Nords advarsler på produktet og finder ingen grund til at betvivle produktets sikkerhed, hvilket fødevaremyndigheden har meddelt Pharma Nord, både før og efter indslaget blev sendt.
  Sikkerhedsvurderingen opdateres løbende af Pharma Nord, i dialog med fødevaremyndigheden.

  Sven Moesgaard
  Teknisk direktør, Pharma Nord