Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Personer, der tager flere forskellige kosttilskud, har et langt bedre helbred end dem, der kun tager en enkelt multivitaminpille eller slet ikke noget.

  En opfølgning af 917 af børnene fra denne undersøgelse, offentliggjort i The Lancet i år, bakker op om disse resultater. 462 af børnene er født af mødre, som fik multivitamin og mineraltilskud, og 455 af børnene har mødre, som udelukkende fik jern og folinsyre. De børn, hvis mødre fik både multivitaminer og mineraler gennemsnitligt vejede 204 gram mere, end de børn, hvis mødre kun havde fået jern og folinsyre (10,9/10,7 kilo). Desuden var de tungere børn større, hvilket kunne måles på omkredsen af deres hoveder, omkredsen af deres brystkasser og omkredsen af deres overarme.
  (Kilde: Viadya et al.,The Lancet 2008, Volume 371, Pages 492-499)

  I en omfattende undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidskrift Nutrition Journal har forskere fra Berkeley University sendt spørgeskemaer til over 1200 personer, der gennem de sidste 20 år har været regelmæssige brugere af kosttilskud. Blandt de indsendte besvarelser blev 278 tilfældigt udvalgt til at få foretaget blodprøver og målt blodtryk og lignenede. Herefter blev de indsamlede data fra helbredsundersøgelser og spørgeskemaer sammenlignet med tilsvarende data fra 176 personer, der dagligt tager en multivitaminpille samt 602 personer, der ikke tager nogen form for kosttilskud. De tre grupper var på forhånd justeret i forhold til alder og race, og resultaterne blev efterfølgende justeret med hensyn til indkomst, uddannelse, BMI og køn.

  Undersøgelsen viste, at gruppen af storforbrugere havde signifikant færre biomarkører forbundet med sygdomsrisiko, for eksempel kolesterol, homocystein, triglycerider og blodtryk. Det betyder, at risikoen for at få diabetes, slagtilfælde og forskellige former for hjerte-kar sygdomme er lavere. Tilsvarende havde storforbrugerene optimale koncentrationer af forskellige næringsstoffer. Herudover vurderede gruppen af storforbrugere også selv deres generelle helbredstilstand til at være bedre i forhold til de to andre grupper.
  (Kilde: Block et al., Nutrition Journal 2007)