Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Tilbagebetaling af rådgiverhonorar, men ingen erstatning til Pharma Nord i voldgiftsag.

  Niras begik alvorlige fejl i forbindelse med Pharma Nords fabriksbyggeri i Vojens. Trods dette tilkendes Pharma Nord ingen erstatning, da voldgiftsretten har vurderet, at Niras erstatningspligt begrænser sig til et beløb, der er mindre end selvrisikoen. Pharma Nord ser fremad og vil nu hurtigst muligt færdiggøre byggeriet og skabe nye arbejdspladser.

  Pharma Nord har ingen udsigt til erstatning for de fejl og mangler, der har plaget virksomhedens fabriksbyggeri i Vojens. I en netop afsagt kendelse har voldgiftsretten besluttet kun at pålægge det rådgivende ingeniørfirma Niras at tilbagebetale honorar og betale en erstatning, der er mindre end selvrisikoen i forbindelse med byggeriet.

  Alvorlige fejl
  Kendelsen fastslog, at Niras’ underentreprenør, ingeniørfirmaet HJ Lauritzen fra Vejen, i forbindelse med byggeriet begik alvorlige fejl i forbindelse med sine statiske beregninger af et betondæk, og at Niras efterfølgende udførte en så mangelfuld kvalitetssikring, at de ikke opdagede disse fejl. At dækket ikke er styrtet sammen, skyldes udelukkende, at den tyske leverandør af betonelementerne reddede bygningen ved overfor Niras’ underentreprenør at kræve øget armering. Dette blev først kendt meget sent under sagen.

  Når Niras kun skal erstatte en mindre del skyldes det, at dommeren har afgjort, at Niras kun er ansvarlig for at sikre udbedring af dækket, så det opfylder kravene for den såkaldte brudgrænse helt uden at forholde sig til, hvad bygningen skal anvendes til. Pharma Nord får derfor ingen erstatning for tabt indtjening.

  Opslidende forløb
  ”Det har været et opslidende sagsforløb, der har strakt sig over tre år og ikke mindre end otte skønserklæringer, og hvor vi har skullet kæmpe med indsigelser fra Niras om, at de "ingen anelse" havde om, hvad Pharma Nord producerer og lignende. Kendelsen fastslår tydeligt, at der er begået en række alvorlige fejl, at Niras må have vidst, at vi er en farmaceutisk virksomhed, samt at Pharma Nord var berettiget i at anlægge sagen. Derfor er vi naturligvis også meget skuffede over udfaldet. Vi står uforstående over for, at vi skal bære hele risikoen for de fejl, der er blevet begået af Niras undervejs, og vil nu nærmere vurdere afgørelsens enkelte elementer. Det bliver spændende at se udfaldet af den parallele sag, der verserer mellem Danmarks Radio og Niras – og om Niras på tilsvarende måde ikke har rådgiveransvar for kvalitetssikringen; måske forsøger Niras også her at overbevise retten om, at de ikke vidste, hvad bygningen skulle bruges til” udtaler Pharma Nords administrerende direktør Eli Wallin.

  Kendelsens udfald kommer som en stor overraskelse for ledelsen i Pharma Nord, der ikke desto mindre nu vil vurdere situationen og fastlægge en strategi, der kan bringe virksomheden videre. Pharma Nords bygge-afdeling søger derfor allerede nu håndværkere til at færdiggøre arbejdet med nybyggeriet.

  Færdiggørelse af byggeriet
  ”Der kan ikke herske nogen tvivl om, at vi hurtigst muligt vil have færdiggjort byggeriet. Vi mangler produktionskapacitet, og i de sidste tre år har vi kun ventet på voldgiftsrettens afgørelse for at komme videre. Den oprindelige projekterede fleksibilitet i bygningen kan pga. fejlen aldrig opnås, men vi finder en ny løsning. Men det er ikke utænkeligt, at det bliver med et andet rådgivende ingeniørfirma end Niras,” siger Eli Wallin.