Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Der er ikke meget økonomisk krise at spore i Pharma Nords halvårsregnskab for 2009. Tværtimod har virksomheden haft et så positivt første halvår, at indtjeningen allerede overstiger det budgetterede for hele 2009.

  Investeringer giver afkast
  Nettoresultatet på 25 mio kr. er især præget af, at omfattende investeringer på en stor del af Pharma Nords markeder nu giver afkast. Blandt andet er salget af lægemidler som Glucosamin Pharma Nord i vækst. Herudover er det lykkedes at reducere kraftigt i omkostningerne uden at salget er blevet påvirket negativt.

  Sund drift
  ”Med et så flot halvårsregnskab er vi naturligvis meget optimistiske med hensyn til resten af året. Det er rart at kunne konstatere, at den økonomiske krise ikke har medført en nedgang i salget, og at driften af virksomheden er så sund at vi kan overstige forventningerne på den måde,” siger Pharma Nords administrerende direktør Eli Wallin.

  Stadig stor interesse for sundhed
  At finanskrisen ikke har påvirket salget kommer ikke bag på ledelsen.

  ”Befolkningens interesse for forebyggende lægemidler og kosttilskud er på ingen måde aftaget. Tværtimod stiger interessen for sund levevis og øget livskvalitet ofte i krisetider. Et dagligt supplement til sundhed og velvære i form af kostilskud koster ikke meget pr dag. Derfor er det ikke det som fravælges. Dette er også set i forbindelse med andre lavkonjunktur perioder,” siger Eli Wallin.

  Fabrik i brug inden for et år
  Den store interesse for Pharma Nords produkter presser allerede på nuværende tidspunkt produktionskapaciteten til et maksimum. Men inden for et år forventes det, at dele af Pharma Nords nye udvidelse af produktionsfaciliteterne i Vojens vil kunne tages i brug. Hermed bliver der både skabt ekstra kapacitet og nye arbejdspladser.

  Også Pharma Nord Export ApS, der er en ”søster-koncern” til Pharma Nord ApS med forskudt regnskabsår, forventes at producere et solidt resultat som tidligere år.