Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Forbrugerudsendelse vildledte seerne:
  Fiskeolie i kapsler er sunde fastslår DTU Fødevareinstitutet

  Det er stadigvæk sundt at spise fiskeoliekapsler, selvom Danmarks Radio's program Kontant stillede fiskeolie i et kritisk lys, som det nu viser sig, at der ikke er videnskabelig baggrund for.

  DTU Fødevareinstituttet blev på baggrund af Kontants udsendelse bedt om at undersøge effekten af olien i fiskeoliekapsler. Nu er DTUs redegørelse kommet, og den konkluderer, at der ikke var noget problem med de fiskeolier som indgik i tv-udsendelsen. Med andre ord: Tv-udsendelsens konklusioner vildledte seerne.

  Ingen syge af fiskeoliekapsler
  Det konkluderes, at man ikke bliver syg af fiskeolie-kapsler i Danmark, og at de bevarer deres helsefremmende egenskaber!

  Industriens grænseværdier ok
  Der er dog ikke fastsat nogen præcis grænse for graden af oxidation af fiskeolier. Derfor har industrien længe haft sine egne lave grænseværdier. Så længe disse grænseværdier overholdes, bevarer fiskeolien størstedelen af sin oprindelige mængde DHA og EPA som er de fedtsyrer, der rummer fiskeoliens anerkendte, sunde egenskaber. Med andre ord: Fiskeolie bevarer sine helsefremmende egenskaber i meget lang tid, hvis de er produceret og emballeret godt.

  Fortsat sundt at tage sin daglige Bio-Marin
  Pharma Nords fiskeoliekapsler Bio-Marin var ikke med i den omtalte tv-udsendelse. Oxidationsværdierne for Bio-Marin er i øvrigt blandt de laveste, men mange forbrugere er blevet unødig skræmt fra at tage deres daglige fiskeolietilskud, hvilket ikke gavner nogen. Vi kan derfor kun sige til alle vores kunder, at de fortsat trygt kan tage deres Bio-Marin.

  Læs mere her!

  Nov. 2012


   

  Naturlig, ren og frisk fiskeolie fra Pharma Nord

  Pharma Nord forhandler to rene fiskeolie-produkter: Bio-Marin Naturel og Bio-Marin Plus. Fælles for disse to produkter er, at den anvendte olie udelukkende kommer fra leverandører, der er medlemmer af IFFO (International Fish meal and Fish oil Organization), og som dermed har forpligtet sig til høje standarder og anvendt praksis for forsvarlig produktion og sourcing af fiskeolie.


  Bio-Marin Naturel og Plus

  • Fiskeolien i Bio-Marin opfylder alle EU-krav til særlige hygiejnebestemmelser (jf. EC No. 1020/2008), inklusiv oliens egnethed til menneskeføde.
    
  • Fiskeolien i Bio-Marin analyseres og kvalitetskontrolleres i henhold til gældende krav i den Europæiske farmakopé (Ph. Eur.) samt til standarder sat af GOED (Global Organization for EPA and DHA).
    
  • Begge Pharma Nords fiskeolie-produkter er ekstremt rene, idet de ligger langt under EU’s grænseværdier for forurening.
    
  • Bio-Marin Naturel består af naturlig fiskeolie pakket ind i fiskegelatine med tilsat citrus-smag, som gør naturlige opstød mere tålelige for de mange, som normalt ikke indtager fisk pga. af smagen, men som gerne vil have de sundhedsmæssige fordele.
    
  • Hvor Bio-Marin Naturel består af rene triglycerider, består Bio-Marin Plus af frie fedtsyrer. Frie fedtsyrer har den ubetingede fordel, at de ikke først skal fordøjes, men er lige til at optage. En klar fordel for alle med nedsat fedtfordøjelse.
    
  • Bid ikke i dem, men slug dem hele - af flere årsager: Frie fedtsyrer svier på tungen. Bio-Marin Plus er tilsat B-vitamin, som bidrager til lugten. Derudover forstærkes lugt ved opkoncentrering. Friske, frie fedtsyrer vil også lugte mere af fisk end almindelige fedtsyrer. Alt dette bør ikke forveksles med harskhed. Pharma Nords fiskeolie er ikke harsk. Totox = 9.
    
  • Bio-Marin Plus er en ekstremt ren fiskeolie. Teknologien hvormed dette opnås hedder PureMax. Du kan læse mere om denne patenterede teknologi her!

    

  November 2012


  15.000 læger kan ikke tage fejl
   

  Ny stor, videnskabelig undersøgelse fastslår, at det kan betale sig at spise den daglige multivitamin-tablet.

  Undersøgelsen er lavet med knap 15.000 mandlige læger over 50 Lægeår, som henholdsvis har spist et dagligt multivitamin-tilskud eller snydetabletter. Efter 11 år har forskerne kunnet fastslå, at de læger som spiste multivitaminer klarede sig 8% bedre end deres kollegaer, som fik snydetabletter.

  Blandt de vitaminer som lægerne fik, bidrager bl.a. vitamin C til immunsystemets normale funktioner og vitaminerne C og E er også med til at beskytte cellerne mod oxidativt stress. Studiet er netop blevet offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift JAMA (Journal of the American Medical Association) og viser at vitaminer er et godt supplement til en sund og varieret kost.

  Okt. 2012

   


  Medierne har stor fokus på selen og Q10 - men kvaliteten er afgørende
   

  Som helseinteresseret er du muligvis bekendt med, at der i den senere tid har været og stadig er stor mediefokus på KiSel-10-undersøgelsen, hvor lægemiddel-stofferne selen og Q10 blev benyttet.

  Hvorfor er der så god synergi mellem selen og coenzym Q10?
  Selen indgår i en række enzymer som medvirker til en række biokemiske processer i kroppen, blandt andet enzymet thioredoxin reductase som er ansvarlig for, at Coenzym Q10 fungerer som det skal. Selen og Q10 medvirker med andre ord  til cellernes energiproduktion.

  Selen, Q10 og absorbtion - Er dit produkt pengene værd?
  Som bruger af selen og Q10-produkter bør du være opmærksom på, at de præparater du bruger har en høj absorbtion, dvs. optages effektivt i kroppen, er sikre at anvende og kan dokumentere det.

  - Jamen kan ikke alle produkter på det danske marked opfylde disse krav?
  - Det skal alle lægemidler, men reglerne for kosttilskud er anderledes. Spørg din leverandør af selen og Q10 hvis du ikke  allerede bruger Pharma Nords produkter.

  Hvorfor vælge Pharma Nords produkter?


  Både når det gælder selen og Q10 har Pharma Nord dokumentation for optagelighed, sikkerhed og virkning. Vi kan dokumentere at Pharma Nords Bio-Qinon Q10:

  • Benytter en unik oliematrix og varmemetode, som sikrer at Q10-krystallerne opløses i maven og kan optages
  • Er afprøvet og dokumenteret i mere end 90 videnskabelige studier
  • Bruges dagligt af tusinder af forbrugere i mere end 40 lande
  • Er udviklet, fremstillet og pakket i Danmark under kontrol af de danske myndigheder


  Sep. 2012


  Om Bio-Qinon
  Bio-Qinon er et Stærkt Vitamin og Mineralpræparat mv, som bruges til forebyggelse og behandling af coenzym Q10 mangel. Dosering, voksne; 1 kapsel om dagen, bør ikke anvendes af børn under 2 år uden lægens anvisning. Bivirkninger; lettere mave/tarmforstyrrelser, irrabilitet og hovedpine er rapporteret i enkelte tilfælde. Der kendes ingen eksempler på overdosering. Særlige advarsler: Anvendelse af Q10 til folk i behandling med blodfortyndende medicin bør kun foregå i samråd med lægen.
  Pakningsstørrelser: 60 kapsler og 150 kapsler
  Læs vejledningen på indlægssedlen omhyggeligt.
  MT nr. 61 45 993

  Om SelenoPrecise 100 µg depottablet:
  Stærkt vitamin- og mineralpræparat som indeholder 100 µg organisk gærselen, til forebyggelse og behandling af selenmangel.
   Gravid og amning: Bør kun anvendes efter aftale med lægen
  Bivirkninger: Typisk af mild og kortvarig karakter, f.eks. mavesmerter, diarré, forstoppelse, kvalme og fordøjelsesbesvær
  Særlige advarsler: Personer med nedsat lever- og nyresygdomme skal udvise forsigtighed med indtagelse af SelenoPrecise.
  Pakningsstørrelser: 90 depottabletter
  Læs vejledningen på indlægsedlen omhyggeligt.
  MT nr. 6233603

   


  EFSA anbefaler fordobling af øvre sikre grænse for D-vitamin

   

  Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA har siden 2002 udarbejdet vurderinger til EU-parlamentet om sikkerheden ved en lang række kosttilskud.

  I 2002 vurderede EFSA, at den øvre sikre grænse for indtagelse af D-vitamin var 50 µg daglig for voksne. Det er denne grænseværdi, som EFSA er blevet bedt om at genvurdere på basis af en række nye forskningsresultater. EFSA bygger blandt andet deres vurderinger på to undersøgelser af mænd, som dagligt indtog mellem 234 og 275 µg/dag uden at få et forhøjet indhold af calcium i blodet, som er et symptom på overdosering af D-vitamin.

  For at sikre sig mod eventuel usikkerhed i disse undersøgelser har EFSA foreslået, at den sikre grænseværdi nu sættes til 100 µg dagligt, hvilket er en fordobling af den hidtidige grænseværdi.

  Danske grænseværdier er stadig gældende
  I Danmark er det anbefalede daglige tilførsel (ADT) stadig 7,5 µg for voksne og 10 µg for børn og ældre mennesker. Hvis de nye anbefalinger fra EFSA bliver godkendt i EU-kommissionen kan det betyde en væsentlig ændring af de danske anbefalinger.

  EFSAs forslag ser således ud:

  Alder børn Øvre sikre niveau (UL) for indtagelse for vitamin D (µg/dag)
  0-1 år 25 µg
  1-10 år 50 µg
  11-17 år 100 µg
  Voksne ≥18 år (inkl. gravide og ammende)  100 µg

  Kilde: EFSA Journal 2012;10(7):2813
  August 2012

   


  Aktuel sag om Pharma Nords selen-patent:

  Vi beskytter blot vores varemærke

  En verserende sag om krænkelsen af Pharma Nords patentrettigheder til selengæren SelenoPrecise bør ikke få følelserne i kog. Enhver producent med eneret på forhandlingen af et nyskabende produkt ville reagere på samme måde.

  Når Pharma Nord vælger at gå rettens vej for at få stoppet en konkurrents salg af selen-holdige præparater, er det på ingen måde for at stikke en kæp i hjulet hos konkurrenten. Det er derimod en helt naturlig beskyttelse af et unikt forretningsområde, som Pharma Nord har investeret store summer i for netop at kunne kalde sit eget.

  Selenråvaren SelenoPrecise®, som Pharma Nord har europæisk patent på, er en unik selengær af meget høj kvalitet, som virksomheden har valgt at patentbeskytte, så al forskning med selengæren er Pharma Nords eneområde.

  Foreløbig findes omkring 40 offentliggjorte studier, som er lavet med SelenoPrecise. Når man som virksomhed investerer så store summer i en helt speciel råvare, er det kun naturligt at reagere, hvis nogen forsøger at kopiere varemærket og bryde patentet.

  Mange danske producenter og distributører af kosttilskud der sælger produkter som de er eneforhandler af, ville nødig undvære denne mulighed. Den aktuelle sag bør med andre ord ikke få følelserne i kog. Enhver producent med eneret på forhandlingen af noget nyskabende og unikt ville reagere på samme måde.

  Den seneste undersøgelse, der dokumenterer virkningen af SelenoPrecise, er det svenske Kisel10-forsøg, udført på 443 svenske mænd og kvinder. Her fik deltagerne en kombination af SelenoPrecise og Bio-Qinon Q10 i fem år.


  SelenoPrecise

  Facts om SelenoPrecise

  • Dokumenteret optagelighed på 88,7%
  • Indeholder mindst 55% l-selenomethionin (en særlig aktiv selenform)
  • Indeholder mindst 30 forskellige organiske selenformer
  • Indholdet af uorganisk selen er mindre end 1%
  • SelenoPrecise 100 µg depottablet: Stærkt vitamin- og mineralpræparat som indeholder 100 µg organisk gærselen, til forebyggelse og behandling af selenmangel.

   

  Graviditet og amning: Bør kun anvendes efter aftale med lægen
  Bivirkninger: Typisk af mild og kortvarig karakter, f.eks. mavesmerter, diarré, forstoppelse, kvalme og fordøjelsesbesvær
  Særlige advarsler: Personer med nedsat lever- og nyresygdomme skal udvise forsigtighed med indtagelse af SelenoPrecise.
  Pakningsstørrelser: 90 depottabletter
  Læs vejledningen på indlægsedlen omhyggeligt.
  MT nr. 6233603   

  Selen bidrager til en sund skjoldbruskkirtel-funktion

  De fleste er ikke klar over, hvad en skjoldbruskkirtel er – eller hvor den sidder – men det er formodentligt den allervigtigste endokrine (hormonproducerende) kirtel i kroppen.

  Denne kirtel, som sidder på hver sin side af strubenSkjoldbruskkirtel og i form minder om en sommerfugl, styrer blandt andet hvor hurtigt kroppen forbruger energi og laver proteiner, samtidig med at den kontrollerer kroppens hormonfølsomhed. Skjoldbruskkirtlen producerer en række hormoner, hvoraf de vigtigste er triiodothyronin (T3) og thyroxin (som til tider også kaldes for T4). Disse hormoner regulerer cellernes stofskifte-hastighed, altså hvor hurtigt de omsætter fedt, protein og kulhydrat til energi. Endvidere regulerer hormonerne vækst samt en række kropsfunktioner, blandt andet vedligeholdelsen af knoglemassen.
   
  Et af de stoffer, som har betydning for normal funktion af skjoldbruskkirtel, er sporstoffet selen. Vi får selen fra kosten (fisk, nødder, indmad m.v.). og mængden er afhængig af jordbundens indhold af selen. Danmark ligger i et lav-selenområde sammen med lande som for eksempel England og Finland. I sidstnævnte land tog man midt i 1980erne konsekvensen af dette og påbød i en årrække at al kunstgødning skulle tilsættes selen for på den måde at øge afgrødernes indhold af dette mineral.
   
  Et produkt som SelenoPrecise kan være et godt supplement til en ellers sund og varieret kost, eftersom det indeholder en særlig letoptagelig selenform, som hedder SelenoPrecise. Det er et patenteret og standardiseret selengær med over 30 forskellige organiske selenformer. Det, som gør SelenoPrecise særlig anvendelig er dens dokumenterede optagelighed på næsten 90% samt dens ensartede sammensætning. På grund af disse egenskaber anvendes SelenoPrecise til videnskabelige undersøgelser og forskningsprojekter over hele verden.

  April 2012


  SelenoPrecise 100 µg depottablet
  Stærkt vitamin- og mineralpræparat til forebyggelse og behandling af selenmangel.
  Graviditet og amning: Bør kun anvendes efter aftale med lægen
  Bivirkninger: Typisk af mild og kortvarig karakter, f.eks. Mavesmerter, diarré, forstoppelse, kvalme og fordøjelsesbesvær
  Særlige advarsler: Personer med nedsat lever- og nyresygdomme skal udvise forsigtighed med indtagelse af SelenoPrecise.
  Pakningsstørrelser: 90 depottabletter
  Læs vejledningen på indlægsedlen omhyggeligt.
  MT nr. 6233603

   


  Danske kosttilskud og vitaminpiller er sikre, sunde og veldokumenterede

  Det var de før den seneste debat om sikkerheden ved at spise vitaminer, og det er de stadig når denne debat er stilnet af.

  Kosttilskuds- og vitaminbranchen i Danmark er velreguleret og lovlig. Danske produkter indeholder mængder, som er fastsat af de danske og nordiske sundhedsmyndigheder. Alle nuværende vitaminkilder og doseringer, inklusive A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin og betacaroten er desuden blevet grundigt vurderet af EUs videnskabelige Fødevarekomité EFSA.

  KosttilskudIkke alene sikkert, også sundt
  EFSA konkluderer, at det ikke alene er sikkert at indtage vitaminer i lovlige, registrerede kosttilskud, det er også forbundet med sundhedsmæssige fordele. Om A-vitamin og herunder om betacaroten med A-vitaminvirkning siger EFSA blandt andet:

  A-vitamin:
  Indgår i kroppens immunfunktion, indgår i kroppens omsætning af jern, medvirker til vedligeholdelse af hud og slimhinder samt medvirker til en normal synsevne.

  C-vitamin:
  Om C-vitamin fastslår EFSA bl.a. at det indgår i kroppens normale immunfunktion og nervesystem. Det medvirker til normal funktion af knogler, tænder, blodkar, hud, bindevæv og tandkød. Derudover indgår det i kroppens energiproduktion og har derudover betydning for en normal psyke.

  E-vitamin:
  E-vitaminet er vigtigt, fordi det medvirker til at beskytte kroppens celler mod såkaldt oxidativt stress.
  Der er således ingen sikkerhedsmæssig risiko forbundet med at indtage lovlige, registrerede, danske kosttilskud.

  Er et supplement til kosten
  Nogle børn og voksne har et øget behov for vitaminer og mineraler. Andre personer spiser ikke sundt, varieret eller tilstrækkeligt nok. For mange er kosttilskud derfor med til at dække behovet for vigtige næringsstoffer. Kosttilskud kan ikke erstatte en sund og varieret kost, men er netop defineret som et supplement. Det fremgår også tydeligt af den obligatoriske mærkning på alle produkterne.  
   
  Pharma Nords kosttilskud er baseret på dokumentation, sikkerhed og viden.

  Marts 2012

  Se pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen. Klik  her!

  Se nyhedsbrev fra Vitalrådet. Klik her!

   


  Rygning kan nedsætte din energiomsætning


  Forskere har observeret, hvordan rygning – især hos kvinder – reducerer blodets af indhold af stoffet coenzym Q10, som medvirker til cellernes energiproduktion.

  Rygende kvindeDet er ikke kun lungerne og kredsløbet, som tager skade, når du ryger. Den ildelugtende vane har også en negativ indvirkning på kroppens energiomsætning, hvilket kan ses på det reducerede indhold af stoffet Q10 i blodet hos rygere. I en undersøgelse af 106 sunde og raske mænd i alderen 21-45 år, hvoraf halvdelen var rygere, kunne det tydeligt ses, hvordan rygning påvirkede Q10-indholdet i blodet. De mandlige rygere havde 50% lavere Q10-indhold end mandlige ikke-rygere, hvor kvindelige rygere fik reduceret deres Q10-indhold med 67% i forhold kvindelige ikke-rygere.

  En kraftig antioxidant
  Q10 er ikke kun et vigtigt stof for cellernes energiomsætning men er også en effektiv antioxidant, som er med til at vedligeholde kroppens forsvar mod uhensigtsmæssig iltning af fedtstoffer, herunder triglycerid og kolesterol. Jo højere indhold af disse stoffer, desto mere er der brug for Q10.


  Om Bio-QinonBio-Qinon

  Bio-Qinon er et Stærkt Vitamin og Mineralpræparat mv, som bruges til forebyggelse og behandling af coenzym Q10 mangel. Dosering, voksne; 1 kapsel om dagen, bør ikke anvendes af børn under 2 år uden lægens anvisning. Bivirkninger; lettere mave/tarmforstyrrelser, irrabilitet og hovedpine er rapporteret i enkelte tilfælde. Der kendes ingen eksempler på overdosering. Særlige advarsler: Anvendelse af Q10 til folk i behandling med blodfortyndende medicin bør kun foregå i samråd med lægen. Pakningsstørrelser: 60 kapsler og 150 kapsler. Læs vejledningen på indlægssedlen omhyggeligt.
  MT nr. 61 45 993

  Marts 2012.

   


  TV Syd laver virksomhedsportræt af Pharma Nord VojensTv Syd
   

  Onsdag den 29. februar dukkede et kamerahold op for at lave et portræt af Pharma Nord til serien "Godt arbejde", der er en serie af virksomhedsportrætter. De brugte 6 timer på at filme og interviewe. Udsendelsen blev sendt første gang d. 20. marts, men kan også ses på TV Syds hjemmeside.

  Kameraholdet var rundt på hele fabrikken og interviewede en række personer, både i produktion, lager, registrering, administration osv. Udsendelsen giver et godt billede af kompleksiteten i at producere kosttilskud af høj kvalitet i Danmark samt i distribution til en lang række lande og supplerer på udmærket vis den gennemgang af produktionsanlægget i Vojens som findes i tekst og billede her på Pharma Nords hjemmeside. Klik på Kvalitetssikring i bjælken for oven.

  Udsendelsen var knap en halv time og kan ses i sin fulde længde ved at klikke her


   


  Ny statusartikel: Selen gavner helbredet på mange områder

  Europæere har gavn af selentilskud
  Europæere har gavn af selentilskud.
  En ny oversigtsartikel  gennemgår den nyeste selenforskning.
  Konklusionen er, at langt de fleste europæere har selenniveauer som vil have gavn af et tilskud.


  Oversigtsartiklen er en gennemgang af de seneste års selenforskning og den konkluderer, at selen blandt andet har vist gavnlige virkninger på områder som immunforsvar, human fertilitet og skjoldbruskkirtlens funktion.

  EFSA og selen
  Disse forskningsresultater er helt i tråd med EFSA's (Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur) vurderinger af selen som anerkender seks områder, hvor selen har ubestrideligt gavnlige virkninger for helbredet. De seks punkter er, at selen på gavnlig vis:

  • Bidrager tii et normalt immunforsvar
  • Bidrager til normal skjoldbruskkirtel funktion
  • Indgår i kroppens normale sæddannelse
  • Indgår i vedligeholdelsen af normalt hår og negle
  • Fungerer som en antioxidant, der beskytter kroppens celler mod oxidativt stress
    

  Gavnlige virkninger af selen sikre - ikke-gavnlige virkninger usikre
  De positive effekter af selen er observeret i befolkningsgrupper med et utilstrækkeligt selenindtag. Resultaterne er desuden bekræftet i flere videnskabelige forsøg og er derfor meget sikre. I befolkningsgrupper der i forvejen har et meget høj selenindtag er nytten af selentilskud derimod ikke videnskabelig sikker.

  USA og Europa
  Der er en række stater i midtvesten i USA, hvor landbrugsjorden naturligt indeholder meget selen og hvor lokalbefolkningen derfor har meget høje selenværdier i blodet, og her ser det ikke ud til at selentilskud vil gavne. I Europa derimod er det daglige selenindtag fra kosten omkring 40 µg, i Østeuropa noget lavere, hvorfor befolkningen i disse områder vil have gavnlig virkning af selentilskud.

  Tre store befolkningsundersøgelser har vist en U-formet sammenhæng for selenindholdet i blod. Det betyder en stadig bedre virkning af selen op til et vist punkt, hvorefter nytten af højere tilskud begynder at falde.
  En samlet gennemgang af selenforskningen peger på en tærskelværdi for blodets selenindhold på 122 µg/L som markerer henholdsvis sikre positive eller muligt negative virkninger af at tage selentilskud.

  Personer med selen-værdier på under 122 µg/L i blodet vil have gavn af at øge værdien til 130-150 µg/L. Derimod vil personer med værdier over 122 µg/L i blodet måske ikke have gavn af selentilskud.

  I Europa ligger befolkningernes serum-selen-niveau typisk mellem 80-100 µg/L.

  Selentabletten stadig gavnlig
  Hvis for eksempel en typisk person fra Europa (England) supplerer med en tablet på 100 µg som SelenoPrecise vil blodets selenniveau stige fra omkring 90 op til 140 µg / L, hvilket netop er det attraktive område at ligge i.

  Sammenfatning
  Det nye review viser at der ved lavt selenniveau (gælder stort set alle i Europa) er positive effekter ved tilskud med selen som tidligere nævnt og at der ved meget højt selenniveau via kosten (fortrinsvis i USA) ikke kan forventes gavnlige effekter - førstnævnte er påvist videnskabeligt, mens sidstnævnte afventer endelig afklaring.


  Kilde
  Rayman MP. Selenium and human health. The Lancet 2012; Feb.29. E-pub ahead of print.

  Feb. 2012


  SelenoPrecise 100 µg depottablet:
  Stærkt vitamin- og mineralpræparat som indeholder 100 µg organisk gærselen, til forebyggelse og behandling af selenmangel.
   
  Graviditet og amning: Bør kun anvendes efter aftale med lægen
  Bivirkninger: Typisk af mild og kortvarig karakter, f.eks. Mavesmerter, diarré, forstoppelse, kvalme og fordøjelsesbesvær
  Særlige advarsler: Personer med nedsat lever- og nyresygdomme skal udvise forsigtighed med indtagelse af SelenoPrecise.
  Pakningsstørrelser: 90 depottabletter

   


  Test din magnesium
   

  Ingen er uenig i, at magnesium er et mineral med mange funktioner, blandt andet er det medvirkende til normale muskel funktioner og til reduktion af træthed og energiløshed og at det kan derfor være en god ide at får tilstrækkeligt med magnesium i vores kost. Test derfor om dit nuværende magnesium-tilskud opløses indenfor nogle minutter, det er nemlig vigtigt for at sikre den ionisering som er nødvendig for en god optagelighed. Se i boxen hvordan du gør.

  EU's agentur for fødevaresikkerhed EFSA anerkender en halv snes vigtige områder, hvor magnesium kan medvirke til biologiske funktioner i kroppen. Det er med til at vedligeholde normale knogler og tænder, det medvirker til normal funktion af nervesystemet og har en rolle i celle-delings processen.

  Hvis du eksempelvis bruger magnesiumtilskud til dine muskler, så er det naturligvis vigtigt, at din magnesium-tablet opløses helt i mavesækken og optages i tarmen. Hvis den passerer uopløst gennem tarmsystemet, får musklerne ingen gavn af den.

  Unik god optagelighed
  Bio-Magnesium fra Pharma Nord består af tre udvalgte magnesiumsalte, som ligger i en matrix der medfører, at tabletten som noget unikt vil opløses fuldstændig i et glas vand i løbet af blot et minut eller to. Hver Bio-Magnesium-tablet indeholder 200 mg magnesium. Selv personer med nedsat mavesyre vil kunne optage tablettens magnesium, idet en stor del af tablettens magnesium vil overgå på ion-form blot med vand alene. Det er derfor kun en mindre del af tablettens magnesium, der har brug for mavesyre for at blive ioniseret. Magnesium som mineral kan dårligt kaldes velsmagende, men Bio-Magnesium opløst i et glas vand smager ikke ubehageligt.

  Magnesiumtesten
  Du kan som forbruger selv teste om din magnesium-tablet opløses effektivt. Vi har puttet to magnesium-tabletter i hver sit glas vand. I det venstre glas er Bio-Magnesium-tabletten fra Pharma Nord fuldstændig opløst og klar til at optages efter et par minutter. I glasset til højre ligger en magnesium-tablet fra en konkurrent. Selv efter 24 timer i vandet viser konkurrentens tablet ikke tegn på opløsning.

  Læs mere om Bio-magnesium her.

   


  Slankekure er ikke mirakelkure


  Vi danskere bliver stadig mere overvægtige og behovet for nogle tiltag, der kan få vægten tilbage i normalområdet, er derfor tilsvarende aktuelt. Overvægt og fedme kommer snigende som følge af en livsstil der ikke balancerer kalorieindtag og -forbrænding.

  Jo længere tid der går, før vi beslutter os for at gøre noget ved problemet, desto hårdere bliver det at rette op på situationen og få vores vægt ned i normalområdet igen. Det kræver først og fremmest motivation at gå i gang med at tabe sig, men det kræver også indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

  Yo-yo-effekten
  Noget, der er meget demotiverende for et slankeprojekt, er at have kæmpet sig ned i vægt med en slankekur, hvorefter vægten stille og roligt stiger igen. Vi kender det som yo-yo-effekten. For at undgå yo-yo effekten, er det nødvendigt at vide, at et effektivt vægttab, hvor man også er i stand til at opretholde det opnåede vægttab, først og fremmest handler om livsstilsændringer med fravalg af usunde madvaner og mere motion.

  Hjælp til fedtforbrænding
  Glem alt om at tabe dig med en tablet om dagen, mens du lever, som du plejer! Derimod kan du få en god hjælp til at normalisere vægten med en række dokumenterede og effektive produkter, der effektivt kan hjælpe dig med at blive af med det overflødige fedt på forskellig vis. Det er her Pharma Nord kan hjælpe dig. Vi sælger ikke slankeprodukter, vi sælger værktøjer som i samarbejde med sund kost og motion kan give resultat. Det er en væsentlig forskel.

  Blodsukker og slik
  Vi kender det godt. Når blodsukkeret er lavt, er vi mere tilbøjelige til at spise slik og mindre lødige næringsstoffer, end når blodsukkeret er normalt.

  Chrom balancerer blodsukkeret
  Det er nu videnskabelig anerkendt, at sporstoffet chrom medvirker til at opretholde et normalt blodsukker. Chrom hører ikke til blandt de nemmest optagelige næringsstoffer. Det er derfor vigtigt at vælge en højoptagelig chrom som Bio-Chrom tilhører. Læs mere her.

   

  Jan. 2012