Norway | Select other Country

Fri frakt

Slik unngår du å bli lurt når du kjøper Q10


TEST DIT Q10-PRODUKT - KLIK HER!


Et produkt av høy kvalitet – Bio-Qinon Q10 Gold
Pharma Nord har brukt over 25 år på å utvikle og optimere Bio-Qinon Q10 Gold. Formålet er å fremstille et Q10-preparat som vitenskapelig kan dokumentere sin høye opptakelighet og kvalitet. Det er dette målrettede arbeidet som er årsaken til at Bio-Qinon Q10 Gold er den mest solgte Q10-merkevaren i Europa. Q10-preparatet fra Pharma Nord er også det offisielle preparatet som anvendes innenfor den internasjonale Q10-forskningen representert gjennom The International Coenzyme Q10 Association (ICQA).

Optimal oljeformulering
En rekke kliniske forsøk har vist at Pharma Nords Q10 preparater, hvor Q10 er oppløst i vegetabilsk olje og innkapslet i bløt, lysbeskyttet gelatin, gir en høyere opptakelighet enn andre preparatformuleringer. (ref.1)


Pharma Nords Q10 oljeformulering gir høyere biotilgjengelighet enn andre formuleringer.

Høy opptakelighet ved kroppstemperatur

 

En av de viktigste årsakene til at Q10 fra Pharma Nord har en overlegen opptakelighet, er den unike teknikken som benyttes for å oppløse Q10 i olje. Q10 som ikke har gjennomgått noe form for forbehandling har en krystallform som forhindrer effektivt opptak. (ref. 2)

 

Et dårlig preparat inneholder typisk en blanding av Q10 krystaller og olje, som gir dårlig opptak av stoffet.

 

Q10 fra Pharma Nord har vært igjennom en spesiell varmebehandling som endrer krystallstrukturen til noe som minner om «snøfnugg».

 

«Snøfnuggene» oppløses fullstendig ved kroppstemperatur og danner således en ensartet (homogen) blanding, som kroppen lett kan oppta.

 

Dose og dosering

Det er ikke kun preparatformuleringen som er avgjørende for hvor mye Q10 kroppen opptar. Det avhenger også av den anvendte dosen, samt doseintervallene.
Data fra i alt syv forskjellige humanstudier har vist, at hvis man tar to daglige Q10 doser på 100 mg hver, gir det en høyere opptakelighet enn når man tar en enkeltdose på 200 mg.

Råvarer av høyeste kvalitet
Bio-Qinon Q10 Gold inneholder 100% naturlig Q10. Råvaren er fermentert av gjær og er identisk med Q10 stoffet som finnes i kroppen. I motsetning til bakteriefermentert Q10, inneholder gjærfermenterte Q10 ikke urenheter av ukjent art. Råvaren er også fullstendig fri for det farlige cisisomer, som ofte finnes i billige, syntetiske Q10 råvarer av lav kvalitet, og som normalt blir fremstilt som avfallsprodukter fra tobakksindustrien.

Alle råvarer anvendt i Bio-Qinon Q10 underkastes en omfattende kvalitetskontroll før produksjonen av hver enkelte batch.

Enestående produksjonsteknikk
Q10 er i noe grad følsom overfor sollys og oksygen. Oljen som er anvendt i Bio-Qinon Q10, er renset for oksygen ved hjelp av en spesiell teknikk. Videre er kapslene effektivt lysbeskyttet for å unngå at de aktive stoffene i kapselen blir skadet eller ødelagt.

  

GMP-sertifisert produksjon
Alle Pharma Nords produkter, såvel legemidler som kosttilskudd, er fremstillt i full overensstemmelse med reglene for Good Manufactorung Practise (GMP) og Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Hele Pharma Nords produksjon overholder de strenge kvalitetsreglene, som hører til disse ordningene.

Hvert eneste skritt i produksjonsforløpet foregår under full kvalitetskontroll. Alt fra blanding av råvarer og pakning av ferdigvarer til transport av produktene blir løpende punkt-kontrollert for å sikre at det er fullstendig kontroll med innholdet i hver enkelt kapsel frem til det øyeblikket kunden sitter med produktet i hånden.

Vitenskapelig forskning
Alle Pharma Nord sine produkter er basert på grundig vitenskapelig forskning. Pharma Nords egen forskningsavdeling arbeider løpende med å være på høyde med den nyeste viten om sunnhet og ernæring. Dette forutsetter en grundig overvåkning av de forskningsmessige fremskritt, samt planlegging og utvikling av undersøkelser av Pharma Nords produkter i samarbeid med de ledende Q10 eksperter i verden.

Enestående sikkerhetsprofil
Q10 er et meget sikkert stoff. Det er ikke registret noen alvorlige bivirkninger i kontrollerte studier, selv ved doser på 1200 mg daglig i et år. (ref.3)


  

Etter opphør med tilskudd vender kroppens Q10 nivå tilbake til det samme nivå som før undersøkelsens start. Dette viser at Q10 tilskudd ikke påvirker kroppens egen evne til å danne stoffet.

Pharma Nord har en komplett sikkerhetsfil på Bio-Qinon, samt publisert mer enn 90 vitenskapelige studier.

Q10 kan hemme blodets evne til å størkne og bør derfor ikke inntas av folk i blodfortynnende behandling, med mindre det er i samråd med lege. Forsiktighet anbefales de med nedsatt nyre- og leverfunksjon.

Bivirkninger: I sjeldne tilfeller er det rapportert hodepine, svimmelhet og fordøyelsesbesvær. I enda sjeldnere tilfeller er det rapportert hudirritasjon.

Les bruksanvisning nøye.

Danmarks best dokumenterte Q10 produkt

Mange mennesker bruker daglig koenzym Q10, men er kanskje ikke klar over at det kan være stor forskjell på produktene.

Hvis du er i tvil om du bruker det riktige produktet, så kan du prøve å teste ditt nåværende Q10 produkt opp mot Bio-Qinon Q10, verdens mest utbredte Q10-merkevare:

   

Bio-Qinon
Q10

 

Mit nuværende
Q10 produkt

Over 20 års brukererfaring i Norge   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for opptakelighet   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for sikkerhet   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for virkning   Ja   ?
Referanseprodukt i internasjonal Q10 forskning   Ja   ?
Produsert i Danmark under GMP kontroll etter legemiddelstandard   Ja   ?
Naturidentisk Q10- dvs. den samme formen som kroppen produserer   Ja   ?
Testet og dokumentert i mer enn 90 vitenskapelige studier   Ja   ?
Dokumentasjon for at produktet ikke påvirker kroppens egenproduksjon av Q10   Ja   ?
Brukes daglig av tusenvis av forbrukere i mer enn 40 land   Ja   ?
Unik oljematriks og varmemetode som sikrer at Q10 krystallene oppløses i magen og kan opptas   Ja   ?

Bio-Qinon Q10 Gold - er Norges første Q10 produkt og inneholder lettopptakelig Q10.
Bio-Qinon Q10 Gold - når du vil betale litt mer for kvalitet og sikkerhet.


Kildehenvisninger

1. Weis M, Mortensen SA, Rassing MR, Møller-Sonnergaard J et al.: Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in Healthy Volunteers; Mol Aspects Med 1994 15s, 273-280.
2. Singh RB; Niaz MA; Kumar A; Sindberg CD; Moesgaard S; Littarru GP: Effect on absorption and oxidative stress of different oral Coenzyme Q10 dosages and intake strategy in healthy men.: Biofactors.: 25:1-4:219-24. (2005).
3. Horstink MW, van Engelen BG: The effect of coenzyme Q10 therapy in Parkinson disease could be symptomatic.; Arch Neurol 2003 60, no. 8, 1170-72

4. Langsjoen P, et al. Treatment of essential hypertension with coenzyme Q10.  Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:S265-72.
5. Mortensen SA. Perspectives on therapy of cardiovascular diseases with coenzyme Q10 (ubiquinone).  Clin Investig. 1993;71(8 Suppl):S116-23.

To the frontpage

Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal biotilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Adresse 

Pharma Nord Norge
Syretårnet 25
N-3048 Drammen
Norge

Åpningstider 

Mandag – Fredag : 08:00 – 16:00

(+47) 32 26 70 00  

         
Master card logoVisa Card
posten logo
GlobalSign