Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Forskningsdatabasen - Pharma Nords fundament

  Pharma Nords forskningsavdeling er hele tiden oppdatert innen internasjonal ernæringsforskning. Vitenskapelige studier og artikler blir omstendelig registrert og katalogisert i industriens mest omfattende forskningsdatabase som per dags dato inneholder mer enn 10 000 vitenskapelige referanser. En betydelig mengde av denne forskningen er utført med Pharma Nords egne produkter. Forskningsdatabasen er under kontinuerlig revisjon ettersom ny og relevant forskning med relevans til Pharma Nords produkter blir tilgjengelig. Forskningsavdelingens bibliotek er et vitalt verktøy for å utvikle nye produkter, og for å forbedre eksisterende.

  Forskningsdatabasen

  Pharma Nords arkiver med studier om våre produkter

  300 publiserte studier med Pharma Nords produkter

  Utover de mange vitenskapelige artikler og studier som Pharma Nord bruker som grunnlag for utvikling av nye produkter, eller for å forbedre eksisterende, har virksomheten mer enn 300 publiserte studier gjennomført med egne produkter. Denne forskningen utgjør selve fundamentet i den dokumentasjonen som er så viktig for Pharma Nords produkter. Nye studier blir kontinuerlig lagt til databasen.

   

  Vitenskapelig utvikling

  I årenes løp, har Pharma Nord opparbeidet seg et betydelig nettverk av internasjonale vitenskapsmenn på områder som kardiologi, odontologi, kirurgi, næringsmiddelteknologi og en rekke andre. Dette samarbeidet, og pågående aktiv dialog med forskere, utgjør et svært viktig verktøy for vår produktutvikling.
   

  Pharma Nord og kreftforskning

  Pharma Nord deltar aktivt i kreftforskningKampen mot kreft er et av de mest utfordrende områder i medisinsk forskning. Pharma Nord er aktivt involvert i internasjonal forskning innen kreftforebygging og behandling. Et av de største og mest ambisiøse forskningsprosjekter på dette området, er den internasjonale PRECISE-studien, som fokuserer på sporstoffet selens forebyggende egenskaper. Pharma Nord er offisiell leverandør av selentabletter og placebopiller for hele studien, som omfatter 40 000 deltagere i Sverige, Danmark og England.
   

  Pharma Nord og hjerteforskning

  Pharma Nord støtter aktivt forskning som forsøker å etablere nye terapier mot hjertesykdom, spesielt de terapiene som har som mål å bedre livskvaliteten blant dem som på grunn av alder eller sykdom, lider av Q10-mangel. Blant annet har Pharma Nord lansert Q-SYMBIO, en stor multinasjonal studie som undersøker coenzym Q10s potensial som støttebehandling mot kronisk hjertesvikt.
   

  Referanseprodukter

  Basert på godt dokumentert bio-tilgjengelighet, er Pharma Nords coenzym Q10 referanseprodukt for the International Coenzyme Q10 Association, og er testet i mer enn 70 studier. Denne forskningen er en av hovedgrunnene til at preparatet kan dokumentere så høy bio-tilgjengelighetsnivå. Det faktum at produktet har vært på markedet i mer enn 20 år, tilsier dessuten svært gode sikkerhetsdata.
   

  Konferanser og symposier

  På enkelte områder er tilstrømningen av nye data så rask, at det er lønnsomt å arrangere regulære symposier, der forskere fra hele verden samles for å presentere nye, medisinske gjennombrudd. I mange tilfeller er Pharma Nord arrangør eller medarrangør av slike konferanser.
   

  Brukererfaringer

  Forbrukerne gjør sine egne erfaringer, og disse er av uvurderlig betydning både for eksisterende og fremtidige produkter. Til tross for at brukererfaringer ikke kan klassifiseres som vitenskapelig dokumentasjon, gir de holdepunkter for om et produkt er effektivt og om det er trygt å bruke på kort og lang sikt. Derfor anser Pharma Nord tilbakemeldinger fra forbrukerne som en stor verdi, og oppmuntrer forbrukerne til å ta kontakt med sine historier..

  Pharma Nords laboratorium i Vojens

  Pharma Nords kvaitetssikring

  Produktanalyser og utvikling

  Pharma Nords fabrikk i Vojens