Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Kalsiumfosfat | Naturlig fyllstoff og antiklumpemiddel


  Kalsiumfosfat i form av di- og trikalsiumfosfat (E-341) er naturlige kalsiumforbindelser som brukes som fyllstoff og antiklumpemiddel.

  Kalsiumfosfat i form av di- og trikalsiumfosfat er naturlige kalsiumforbindelser. Kalsiumfosfat er blant annet en bestanddel av knokler og tenner hos mennesker og dyr. Stoffet brukes som fyllstoff og antiklumpemiddel for å oppnå en stabil og jevn fordeling av tablettens innholdsstoffer. Fosforinnholdet forsterker også virkningen av de antioksidantene som finnes i tabletten.

  Begge former for kalsiumfosfat har E-nummer 341. Forskjellen på de to formene er, at trikalsiumfosfat inneholder mer kalsium enn dikalsiumfosfat.

  Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat er stoffer, som begge kan finnes som hjelpestoffer og som aktive ingredienser. Mengden av kalsiumfosfat i et preparat er vesentlig mindre, når det fungerer som hjelpestoff, enn hvis det inngår som aktivt stoff, hvilket vil si som et kalsiumtilskudd. Som hjelpestoff er maks 70 mg fosfat / kg kroppsvekt tillatt.

  Pharma nord bruker di- og trikalsiumfosfat, hvor kalsiumdelen er utvunnet av kalkstein, som behandles kjemisk. Vi bruker ikke animalske kilder til disse stoffene.