Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Polyetylenglykol | Overflatebehandlingsmiddel


  Polyetylenglykol 6000 er et hvitt, gulaktig, luktfritt og voksaktig overflatebehandlingsmiddel som er løselig i vann, men som nesten ikke tas opp i kroppen.

  Polyetylenglykol 6000 (PEG 6000) kalles også Polyetylenoksid (PEO) og Makrogol 6000. Det har ikke et E-nummer. Tallet refererer til stoffets molekylvekt og kommer fra Verdens handelsorganisasjons Matvareavdeling (WTO).

  Man kan ofte se at begrepet PEG refererer til en lavmolekylær versjon, mens PEO blir brukt når man refererer til en høymolekylær versjon.

  Polyetylenglykol 6000 er polymerer av etylenglykol. Det er et hvitt, gulaktig, luktfritt stoff med en voksaktig struktur. Polyetylenglykol 6000 er vannløselig. Det beskrives som et farmakologisk inaktivt stoff da det knapt tas opp i kroppen (<5%).

  Det brukes som overflatebehandlingsmiddel. Det stabiliserer tablettinnholdet samt øker absorpsjonen av tablettens ingredienser.