Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Silisiumdioksid | Naturlig mineralsk antiklumpemiddel


  Silisiumdioksid (E-551) oksidert silisium er en smakløs, naturlig, mineral forbindelse som brukes som antiklumpemiddel og som ikke tas opp i kroppen.

  Silisiumdioksid består av oksidert silisium. Silisiumdioksid (SiO2) ble tidligere kalt silika. Silika som har tatt opp vann kalles kiselsyre. Spormineralet silisium blir også kalt kvarts og kisel.

  Silika med E-nummer E-551 er en naturlig, uorganisk mineralforbindelse uten smak, som knapt absorberes av kroppen.

  Silika kommer i to former: krystallinsk og amorf. Krystallinsk silika har en ordnet gitterstruktur mens amorf silika er ustrukturert. Pharma Nord bruker amorf silika. Det er ingen helserisiko forbundet med amorf silika.

  Silika brukes som antiklumpemiddel der det er nødvendig å stabilisere noen av ingrediensene. Det er ingen lovlig grense for hvor mye du kan konsumere.

  Silisium tilsettes noen ganger som kosttilskudd som virkestoff, men for at det skal tas opp i kroppen må det være organisk bundet, for eksempel fra planten kjerringrokk.

  Partikkelstørrelsen er over 100 nm. Bekymringen rundt dette hjelpestoffet er at det ikke er mulig å garantere fravær av silisiumpartikler i nanostørrelse (dvs. <100 nm.)

  Silika finnes igjen i flere varianter, avhengig av hva den skal blandes med. Begrepet "vannfri kolloid", som sees i medisiner, er en helt tørr versjon. At det er kolloid betyr at partiklene vil fordele seg jevnt uten å sette seg. Dette er fordi partiklene har samme elektriske spenning og derfor frastøter hverandre. Det er en egenskap som også finnes i kolloid sølv.