Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Titandioksid | Hvitt uorganisk fargestoff


  Titandioksid med E-nummer 171 er et hvitt, uorganisk fargestoff utvunnet fra titanholdige mineraler. Det er uløselig i vann og absorberes ikke i kroppen.

  Titandioksid med E-nummer 171 er et hvitt, uorganisk fargestoff utvunnet fra titanholdige mineraler. Det er uløselig i vann og absorberes ikke i kroppen. I noen preparater kan den ha pigmentkoden CI 77891.

  Titandioksid tilsettes både for å justere fargen på tabletten og for å beskytte de aktive stoffene mot sollys. Dette hjelper oss å garantere effekten gjennom hele produktets holdbarhet.

  Det er ingen lovlig grense for hvor mye du kan konsumere.

  Et eksperiment der rotter inhalerte titandioksidstøv i lungene har gitt titandioksid et dårlig rykte. Svært mange stoffer vil imidlertid være helseskadelige under slike omstendigheter.

  I tillegg har noen forsøk med nanoformen titandioksid blitt brukt som argument for ikke å bruke det i kosttilskudd. Nano-titandioksid har imidlertid helt andre egenskaper enn titandioksid som brukes i kosttilskudd. Pharma Nord bruker titandioksid av farmasøytisk kvalitet.

  I 2016 ble titandioksid revurdert av EFSA, som konkluderte med at titandioksid har en ekstremt lav biotilgjengelighet som er uavhengig av partikkelstørrelse. Bruken i kosttilskudd ga ingen grunn til bekymring med tanke på toksisitet eller mulig kreftfremkallende effekt. Negative studier relatert til titandioksid har vært ikke-matkvalitet eller nano-materiale. Det har da ikke vært brukt en godkjent E-171.

  7. august 2022 ble det forbudt å bruke stoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA).

  Pharma Nord har faset ut titandioksid i alle kosttilskudd.