Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Kosttilskudd av høyeste kvalitet

  Kosttislkudd av kvalitet

  Alle Pharma Nords produksjonsfasiliteter og faste prosedyrer oppfyller kravene til både GMP (legemidler) og HACCP (kosttilskudd). Dette skyldes at det er de samme produksjonsmedarbeiderne som fremstiller både legemidler og kosttilskudd. Derfor er de alle utdannet til alltid å følge de sammen prosedyrer, med de kravene til kvalitet, hygiene og dokumentasjon som hører til, uansett hvilke produkt de er i gang med å fremstille. På denne måten unngår medarbeiderne å ta stilling til hvilke standard som skal brukes fra produksjon til produksjon, men kan benytte den eneste standard de kjenner-nemlig den høyeste.

  Råvarelager

  Pharma Nords råvarelagerPå råvare lager, får vi alle delene som skal brukes til å gjøre de ferdige produktene: emballasje, hjelpestoffer og aktive ingredienser for tablett og kapsel produksjon.


  Innkjøpt

  Pharma Nord anvender kun råvarer fra leverandører som er i stand til å levere vår høye krav til kvalitet. Hver eneste råvare har en spesifikasjon som skal overholdes nøye. Det gjelder ikke kun aktive stoffer, men også fyllstoffer og emballasje. Pharma Nords kvalitetssikringssjef inspiserer personlig produksjonsfasilitetene hos alle leverandører, som leverer aktive råvarer av legemiddelstandard.

  Full sporbarhet Alle råvarer registreres og forsynes med unike batchnummer, så de kan følges gjennom hele produksjonsprosessen.

   

  Full sporbarhet

  Alle råvarer registreres og forsynes med unike batchnummer, så de kan følges gjennom hele produksjonsprosessen.

   

  Karantene

  Alle råvarer og emballasjedeler kommer direkte i karantene ved mottak. Dette skjer for å sikre at kun varer som lever opp til den fastsatte spesifikasjonen blir brukt. Først når de er kontrollert og frigitt, kan de brukes i produksjonen. Hvis varen ikke leverer opp til spesifikasjonene, blir den sendt i retur eller destruert.

  Laboratoriet

  En laborant i et laborotorium

  Pharma Nords laboratorium utfører mange av de analysene som kreves for å produsere kosttilskudd og medisiner. Til tross for at vi stoler fullt og helt på våre leverandører som vi har samarbeidet med i mange år, utfører vi alltid egne analyser av alle råvarer vi mottar. I tillegg tar vi stikkprøver under produksjonsprosessen. På samme måte blir det ferdige produktet omhyggelig analysert. Visse analyser, som krever høyt spesialisert utstyr, utføres ved eksterne, akkreditterte laboratorier.

   

  En laborant arbeider med maskinene i laboratoriet

  Strenge krav

  Såvel kosttilskudd som legemidler blir undersøkt ut fra en nøye fastlagt plan. Blant annet testes det om kapsler og tabletter oppløses innenfor et fastsatt tidsintervall, så de aktive stoffene kan frigjøres og opptas i kroppen. Deretter kontrolleres det at størrelse og vekt overholder kravene i spesifikasjonen. Alle ferdigproduserte kosttilskudd skal som minimum kontrollanalyseres ved stikkprøve en gang årlig, mens hver enkelt produksjon (batch) av legemidler skal kontrollanalyseres for å dokumentere at kravene i spesifikasjonen er oppfylt.


  Klimaskap til holdbarhetstestHoldbarhetstest

  Alle legemidler og utvalgte kosttilskudd gjennomgår en holdbarhetstest, som skal sikre at de aktive stoffene stadig har den riktige styrke ved produktets utløpstid. Testen utføres i klimaskap med fastsatt temperatur og luftfuktighet for å dokumentere produktenes kvalitet i holdbarhetsperioden.


   

  Kvalitets og registreringsavdeling

  Kvalitetsavdelingen er ansvarlig for kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Det er et krav at lederen for denne avdelingen (Kvalitetsikringssjef) er uavhengig i forhold til produksjonen.
   

  Sertifiseringer

  Pharma Nord er sertifisert til å fremstille både legemidler og matvarer. I produksjonen anvender vi alltid de strengeste krav for henholdsvis legemiddelproduksjon (GMP) og matvareproduksjon (HACCP).

  GMP og HACCP -ikoner

  GMP er en forkortelse for Good Manufacturing Practise. GMP består av en rekke protokoller som utgjør grunnlaget for kvalitetssikring innenfor produksjon av legemidler og produksjon av aktive farmasøytiske innholdsstoffer. All personale i Pharma Nords produksjonsfasilitet, også lagerpersonalet, er utlært i GMP reglene som bl.a. innebærer selvinspeksjon og ekstern inspeksjon.

  Ut over GMP anvender Pharma Nord samtidig HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), et system som bygger på risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter ved produksjon av matvarer.


  En laborant i laboratorietInterne kontrollanalyser

  Kvalitetsavdelingen er blant annet ansvarlig for å gjennomføre kontroll av råvarer, mellomprodukter, emballagedeler og ferdigvarer. I forbindelse med disse kontrollene foretar kvalitetsavdelingen en vurdering av batchdokumentasjon, resultater av prosesskontroll og analyseresultater i forhold til fastsatte spesifikasjoner. Hvis spesifikasjonene er overholdt, frigis varen eller kasseres den. Kvalitetsavdelingen oppbevarer referanseprøver av hver enkelt batch av råvarer og ferdigvarer i minimum 6 år, til bruk for evt. kontrollanalyse fra myndigheter eller til bruk ved reklamasjonsbehandling. Avdelingen har også ansvaret for at det i alle avdelinger blir utført regelmessige selvinspeksjoner for å kontrollere at GMP- og HACCP reglene overholdes, samt å foreslå nødvendige endringer, så kvalitetssikringssystemene alltid er oppdatert.


  Ekstern kontroll

  Ut over Pharma Nords egen selvinspeksjon får vi også jevnlig besøk av respresentanter fra både Statens legemiddelverk og mattilsynet som gjennomgår dokumentasjoner og inspiserer fasiliteter og prosedyrer. Dessuten kommer også flere av våre større kunder ofte på besøk.
   

  Med hvert preparat følger mye papirarbeid

  Registreringsavdeling

  Alle medisin- og kosttilskuddsprodusenter må følge en rekke forskrifter og regler, spesielt når ferdige produkter eksporteres til andre land. Pharma Nords registreringsavdeling tar hånd om dette omfattende arbeidet.


  Samme produkt -forskjellige regler

  Registreringsavdelingen er ansvarlig for at Pharma Nords produkter er registrert og dermed lovlig kan markedsføre i de forskjellige landene. Det er et omfattende arbeid å holde styr på de enkelte lands regler for hvilke produkter som er legemidler og hvilke som er kosttilskudd, samt hvilke mengder av aktive stoffer som er tillatt i de enkelte land. Samme produkt kan ofte markedsføres som legemiddel i et land og som kosttilskudd i et annet.

  Produksjonsområde

  Pharma Nord medarbeide pakker Pharma Nord eskerDette er "hjertet" i Pharma Nords produksjonsanlegg i Vojens. Her omskapes forskjellige råvarer til tabletter og kaplsler under svært strenge forhold. For å sikre full sporbarhet, forsynes hver enkelt produksjon med et unikt batchnummer.

   

  Her pakker medarbeidere på Pharma Nord produkter på Pharma Nords produksjonsannlegg i Vojens

  Hygiene

  For å komme inn i produksjonsavdelingen skal man først gjennom et sluserom hvor man påfører seg kittel, hårnett, rent fottøy og gjennomfører en omstendelig håndvask. I hele produksjonsavdelingen er det et mindre overtrykk, så forurensede stoffer utenfra ikke slipper inn. Produksjonsmedarbeidere skal alltid bruke hansker når de utfører arbeidsprosesser hvor det kan være produktkontakt, f.eks. ved avveininger og prøveuttakning.

   

  Medarbeider hos Pharma Nord - tablettproduksjon

  Tablettproduksjon

  Det første rommet er et tablettblanderom. Her mikses de enkelte innholdsstoffer ut fra en lang rekke standardprosedyrer, som nøye kontrolleres hele veien i gjennom prosessen. Det ferdigblandede pulveret holdes i en transportabel container, som kan flyttes over til en annen maskin, hvor pulveret presses til tabletter eller fylles i harde kapsler. Deretter overtrekkes tablettene med et beskyttende lag, som gjør dem mer holdbare og lettere å svelge. Noen tabletter skal dessuten ha en farge, enten for å beskytte de aktive stoffene eller for å gjøre tablettene lettere å gjenkjenne.


  Medarbeider hos Pharma Nord - kapselproduksjonKapselproduksjon

  Produksjonsavdelingen fremstiller også en rekke forskjellige kapsler. Pharma Nords spesialitet er fremstilling av bløte gelatinkapsler i forskjellige utgaver. De aktive ingrediensene blandes i en oljeoppløsning, som innkapslet i et skall av bløt gelatin. Underveis måles det omhyggelig om mengden av innholdet er korrekt, og om gelatinlaget har den riktige tykkelse. Begge deler dokumenters med fastsatte tidsintervaller under produksjonen og etterkontrolleres med stikkprøver fra de ferdige kapslene i Pharma Nords eget laboratorium. Etter at kapslene er blitt samlet, kjører de gjennom en rekke kamre, som virker som tørketromler. Deretter oppsamles de i store plastikkbakker og legges ytterligere til tørk i 1-2 dager. De tørkede kapslene sorteres, og kapslene med feil form eller størrelse forkastes. Nå er resten av kapslene klar til å bli pakket i plastposer, som settes i karantene til kvalitetskontrollen er gjennomført.


  Viser kontrollpapirer og tabletter i blisterpakning - I løpet av en produksjon av et preparat skal det utfylles opp til 32 forskjellige kontrollpapirer.Kontroll

  Underveis i produksjonsforløpet er det en rekke kontrollpunkter hvor man sikrer seg at alt er som det skal være. Etter at hver enkelt produksjon er avsluttet, blir kapslene eller tablettene nøye kontrollert for vekt, innhold, oppløsningstid m.m. Samtidig blir kontrollpapirene for produksjonen gjennomgått for å sikre at alle prosedyrer er blitt overholdt. I løpet av en produksjon av et preparat skal det utfylles opp til 32 forskjellige kontrollpapirer.


  Rengjøring

  Etter hver eneste produksjonsrunde rengjøres maskinene, så ethvert spor av det tidligere produkt er borte, før en ny produksjon settes i gang. Derfor går det mye tid med rengjøring. Rengjøringsprosessen er så grundig at det kan ta mellom 6 og 24 timer å gjøre en enkel maskin klar til en ny produksjon. Rengjøringsprosedyrer i produksjonsområdet er validerende dvs. deres effektivitet er ettervist, så produkter ikke forurenses. Rengjøring kontrolleres og dokumenteres på sjekklister.

  Hygienisk innpakning

  Pharma Nords tabletter og kapsler i legemiddelgodkjente blisterpakningerBlisterpakninger sikrer god hygiene og holdbarhet

  Det er faktisk en grunn til at Pharma Nords produkter pakkes i blisterpakninger og ikke bare helles oppi en krukke eller boks. Vi ønsker å beskytte våre produkter så godt som mulig.

  Så fort du bryter forseglingen på en krukke med vitaminer, begynner pillene å miste styrke. Studier har vist at hvis du oppbevarer boksen i et fuktig miljø – som kjøkken eller bad – så vil den ernæringsmessige verdien av vannløselige vitaminer synke drastisk og i verste fall forsvinne helt på bare en uke.

  Så blisterpakning er den mest hygieniske løsningen. Når du skal få piller og kapsler opp av en krukke eller et glass så putter man ofte fingrene ned eller heller for mange ut i hånda. På denne måten har du raskt spredd bakterier i beholderen med kosttilskudd.

  Mange folk har beholderen stående i flere måneder – og kanskje det er fler i familien som putter fingrene i den? I begge tilfeller dannes det en god grobunn for at bakteriene kan formere seg.

  Med blisterpakningen så kan man på best mulig måte beskytte tilskuddet man har betalt for – til og med etter at man har startet å ta tilskuddet.

  Pakkeri og lager

  Tabletter på vei til pakkingNår de forskjellige produktene har blitt frigitt av kvalitetsavdelingen så kan de pakkes. Etter at produksjonen er ferdig, blir de ferdige tablettene og kapslene oppbevart i store beholdere før de pakkes og sendes av sted. Hver gang, før en ny batch er klar for å pakkes i esker og sendes til forhandlere i alle land som selger våre produkter tas det først ut en tilstrekkelig mengde fra disse beholderne (for kontroll).


  Bio-Qinon Q10 legemiddel eller kosttilskudd - avhengig av hvilket land de selgesKosttilskudd eller legemiddel

  En enkel produksjon kan bli delt i flere mindre deler, for eksempel fordi produktet finnes i flere forskjellige land eller det er forskjellig eskestørrelse. For noen produkter kan det være forskjell på regler fra land til land slik at to identiske tabletter er henholdsvis et kosttilskudd eller legemiddel avhengig av hvilket land de selges i.

  Derfor produseres våre produkter altid etter den høyeste standard. Et produkt som er produsert som et legemiddel kan godt selges som et kosttilskudd men aldri omvendt.


  Lager

  Når de ferdige produktene har blitt pakket i bokser og frigitt av kvalitetsavdelingen så blir de sendt med lastebiler til leverandører og forhandlere over hele verden. Du finner Pharma Nords kosttilskudd og legemidler i butikker i over 45 forskjellige land. Pharma Nords produkter selges først og fremst i butikker hvor kundene kan være sikre på å få veiledning av fagutdannet personale. På den måten kan man på best mulig hjelpe kunden med å treffe riktig valg om hvilke kosttilskudd som passer til den enkelte. Kombinasjonen av dokumenterte produkter og salg gjennom apotek og  helsekost har sikret Pharma Nord betydelig suksess og annerkjennelse verden over. I løpet av årene har Pharma Nord motatt en rekke hederspriser fra bransje- og forhandler- organisasjoner på de forskjellige markedene.

  Danskprodusert

  All produksjon av Pharma Nords produkter foregår i Vojens i det sydlige Jylland. Så når vi sier danskprodusert, så mener vi det. Her er det ikke snakk om at vi mottar ferdige kapsler og tabletter fra leverandører i andre land og pakker dem i esker.
  Samtlige produkter fremstilles fra bunnen, av danske medarbeidere, underlagt dansk lovgivning og kontrollert av de danske myndigheter.

  Bilde av kart med et dansk flagg over Danmark