Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk
  Legemiddel som lindrer symptomer ved mild til moderat artrose

  Til lindring av symptomer ved artrose

  • Legemidlet Glucosamin Pharma Nord lindrer symptomer ved mild til moderat slitasjegikt i kneet.
  • Før du starter behandling med Glucosamin Pharma Nord, bør du kontakte din lege for å utelukke leddsykdom, som krever en annen behandling.
  • Glucosamin Pharma Nord Inneholder ikke tabletthjelpestoffer
  • Kapslens glatte overflate gjør den enkel å svelge
  • Gelatinen i kapselen er av farmasøytisk kvalitet og fra storfe
  • Kapslen kan enkelt deles i to, slik at innholdet kan røres ut i et glass juice eller i yoghurt

   Les pakningsvedlegget nøye (resept)
   Les pakningsvedlegget nøye (reseptfri)
  Les merShow less

  Glucosamin Pharma Nord

  Pharma Nord

  Kaliuminnholdet bør tas til etterretning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter på en kontrollert kaliumdiet. Snakk også med legen, hvis du er bekjent med å ha en øket risiko for å få hjerte/karsykdom. Det er i få tilfelle observert forhøyet innhold av kolesterol i blodet hos pasienter i behandling med glukosamin. Det anbefales å få målt kolesterol innholdet i blodet i starten av og under behandlingen med glukosamin. Snakk også med legen hvis du har diabetes mellitus (sukkersyke).

  Det kan være nødvendig å måle ditt blodsukker hyppigere i starten av behandlingen med Glucosamin Pharma Nord. Snakk også med legen hvis du lider av astma.

  Du skal være oppmerksom på, at dine astmasymptomer kan forverres. Forsiktighet skal utvises, hvis du tar Glucosamin Pharma Nord sammen med andre legemidler.

  Dette gjelder spesielt: blodfortynnende legemidler (warfarin) og antibiotika av typen tetracykliner. Bivirkninger: Alminnelige bivirkninger er: hodedpine, døsighet, kvalme, magesmerter, fordøyelsesbesvær, diarré, forstoppelse. Ikke alminnelige bivirkninger er: utslett, hudkløe, hudrødme. Les innleggsseddelen nøye.
   

  Produktfakta

  Dosering
  Voksne og eldre:

  Den anbefalte daglige dosen er 1 kapsel 3 ganger daglig (svarende til 1200 mg glukosamin). Alternativt kan du ta alle 3 kapslene på én gang.
  Barn:
  Må kun anvendes til barn og unge under 18 år etter legens anvisning.
  Kapslen/kapslene bør inntas med et helt glass vann.

  Oral anvendelse

  Glucosamin Pharma Nord er et legemiddel. Det kan tas sammen med mat og drikke.

  Indikasjon
  Lindring av symptomer ved lett til moderat slitasjegikt i kneet.

  Pakningsstørrelser
  90, 270 og 1000 kapsler.

  Deklarasjon
  1 kapsel inneholder:

  676 mg glucosamin hemisulfat-kaliumklorid kompleks (1:1) svarende til 509 mg glukosamin hemisulfat svarende til 400 mg glukosamin.
  Hjelpestoffer: Magnesiumstearat, kapsel: Gelatin. Fargestoff: Titandioxid (E171)
  1 kapsel inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium.

  Glucosamin Pharma Nord må ikke anvendes av skalldyrsallergikere

  Oppbevaring
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Må ikke oppbevares over 25° C.
  Oppbevares i original emballasje, tett tillukket.
  Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord etter utløpsdatoen, som står på pakningen.

  Les pakningsvedlegg før bruk.

  Hva er Glucosamin Pharma Nord?

  Glucosamin Pharma Nord er et registrert legemiddel i kategorien: Ikke-steroide betennelses- og gikthemmende legemidler. Preparatet består av harde, hvite gelatinkapsler med glucosaminsulfat i en mengde som svarer til 400 mg ren glukosamin. I tillegg inneholder hver kapsel 87 mg kalium. Indikasjonen for bruk av Glucosamin Pharma Nord er lindring av symptomer ved lett til moderat slitasjegikt i kneet.

  Slik tas Glucosamin Pharma Nord

  Kapslene inntas med et glass vann. Dosering er 1 kapsel tre ganger daglig. Man kan også velge å ta hele dagsdosen på én gang. Kapslene kan skilles fra hverandre, så pulveret kan røres ut i f.eks. juice eller yoghurt. Kapslene behøver ikke å tas med et måltid. Ta ikke dobbeltdose, hvis du har glemt en dosering, men fortsett med alminnelig dosering. Overdosering: Kontakt lege, legevakt eller apotek.

  Graviditet og amming

  Da det ikke foreligger tilstrekkelige undersøkelser av hvorvidt glukosamin kan anvendes av gravide og ammende, bør Glucosamin Pharma Nord ikke anvendes under graviditet og ammeperioden.

  Hva er glucosamin?

  Glukosamin er en liten vannoppløselig molekyl (et amino-monosakkharid), som kroppen selv kan fremstille. Glukosamin inngår som en byggestein i foreningen av glycosaminoglykan og hyaluronsyre, som begge inngår i oppbygningen av leddbrusk. I dyreforsøk har stoffet vist å kunne hemme nedbrytningen av brusk, sannsynligvis ved å hemme de enzymene som er involvert i nedbrytningen av leddbrusk. Glukosamin er dog et saktevirkende stoff, hvor smertelindring først kan forventes etter flere ukers behandling med glukosamin, og i noen tilfelle etter ennå lengre tid.

  Hva er slitasjegikt?

  litasjegikt er en sykdom, hvor leddbrusk nedbrytes av forskjellige årsaker, som ikke nødvendigvis har noe med slitasje å gjøre, hvilket gjør navnet til en på sin vis misvisende betegnelse

  Slitasjegikt er en sykdom, hvor leddbrusk nedbrytes av forskjellige årsaker, som ikke nødvendigvis har noe med slitasje å gjøre, hvilket gjør navnet til en på sin vis misvisende betegnelse. Faktisk er regelmessig mosjon og korrekt anvendelse av leddene med til å vedlikeholde brusken.

  I et sunt og friskt kneledd er brusken intakt og vedlikeholdes løpende, men med tiden kan det oppstå en nedbrytningsprosess, som årsaker, at brusken langsomt forsvinner og knokkelendene skurrer mot hverandre. Der hvor brusken forsvinner, kompenserer knokkelvevet ved å vokse ut og danne såkalte sporer eller osteofytter, hvilket gir smerter og/eller nedsatt bevegelighet.

  Slitasjegikt kan eksempelvis skyldes: Alder, overvekt, genetiske forhold (arv), gal belastning av leddene eller monotone og dårlige arbeidsstillinger. Som eksempler kan nevnes fabrikkarbeidere, bønder, renovasjonsarbeidere, og bibliotekarer m.v. Visse idrettsgrener medfører likeledes en øket risiko for slitasjegikt. F.eks. ballettdansere og fotballspillere.

  Glucosamin Pharma Nord har noen unike fordeler:
  Kapslen kan enkelt deles i to, slik at innholdet kan røres ut i et glass juice eller i yoghurt

  • Kapslens glatte overflate gjør den lett å svelge
  • Kapslen kan lett skilles av og innholdet kan røres ut i et glass juice eller i yoghurt
  • Inneholder ikke tabletthjelpestoffer


  Risikoen for slitasjegikt stiger med alderen. Etter 65-års alderen har så godt som alle noen grad av slitasjegikt. Det er dog en kjønnsrelatert forskjell, idet slitasjegikt i knærne er mest utbredt hos kvinner, mens menn oftere får slitasjegikt i hoftene.

  Bivirkninger

  Glucosamin Pharma Nord kan som all annen medisin gi bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alminnelige bivirkninger kan være: Hodedpine, døsighet, kvalme, magesmerter, fordøyelsesbesvær, diarré og forstoppelse. Ikke-alminnelige bivirkninger kan være: Utslett, hudkløe og hudrødme.

  Ta ikke Glucosamin Pharma Nord

  Hvis du er overfølsom (allergisk) over for: Glukosamin, et av de øvrige innholdsstoffer eller skalldyr, da det aktive stoffet utvinnes fra skalldyr.

  Forsiktighet med Glucosamin Pharma Nord tilrådes

  Ved leddsykdom som må kreve annen behandling:

  Kontakt lege før glukosaminbehandling

  • Ved nedsatt nyrefunksjon og/eller ved kaliumfattig diett
  • Ved forhøyet kolesteroltall: Mål blodets kolesterol-innhold i starten og under behandling
  • Ved sukkersyke: Mål blodsukkeret regelmessig i starten av behandlingen
  • Ved astma: Symptomer kan forverres
  • Samtidig bruk av andre legemidler: Det gjelder spesielt blodfortynnende legemidler (warfarin) og antibiotika av typen tetracykliner

   

  Hjelp leddene dine

  Youtube-film om hvordan du kan hjelpe leddene dine

  Vi sender alltid fraktfritt
  trustpilot