Norway | Select other Country

Fri frakt

D-vitamin er spesielt viktig for eldre
Ny svensk forskning viser at tilstrekkelig med D-vitamin i blodet har stor betydning for eldre. Dette skyldes blant annet at vitaminet bidrar til å opprettholde muskelfunksjonen. Les mer og finn ut hvorfor eldre bør være ekstra påpasselige med D-vitamin.

En forskergruppe ved fylkeskommunen Kalmar og Linnéuniversitetet i Sverige, peker på D-vitamin som spesielt viktig for eldre menn og kvinner. Forskerne har i en serie undersøkelser studert personer i alderen 75 år og eldre og funnet at det finnes en sammenheng mellom lavt nivå av D-vitamin i blodet og nedsatt muskelfunksjon. Mange kjenner nok til at vitamin D bidrar til normalt opptak av kalsium fra tarmen og at vitaminet spiller en viktig rolle for å opprettholde normale knokler og tenner. En annen funksjon som vitaminet har er å bidra til å opprettholde normal muskelfunksjon.

Sollys og sunn kost

Om sommeren er eksponering for sollys en god og naturlig kilde til D-vitamin. Det er UVB-stråler som fører til at D-vitamin av formen D3 dannes i huden.  Hudens evne til å danne D-vitamin nedsettes med alderen og eldre trenger derfor økt soleksponering og D-vitamin via kosten for å dekke behovet. Vitamin D finnes i enkelte matvarer og særlig fet fisk slik som makrell, sild og laks regnes som en god kilde. Andre kilder til vitaminet er eggeplomme og berikede meieriprodukter.

D-vitamin året rundt

Vi trenger alle D-vitamin hele året. Solens stråler er vår fremste kilde til vitamin D, men når soltimene i Norge blir færre og solen ikke står høyt nok på himmelen, vil det ikke dannes tilstrekkelig med D-vitamin naturlig i huden. En huskeregel er at man bør være ekstra oppmerksom på vitamin D-inntaket i perioden oktober til april.

Eldre og D-vitamintilskudd

Ifølge de offisielle norske anbefalingene bør personer som ikke har et tilstrekkelig inntak av D-vitamin via kosten supplere med et vitamin D-tilskudd  i perioder med lite soleksponering. Eldre som er lite ute i dagslys anbefales å ta et D-vitamintilskudd daglig hele året.

I november 2018 kom Nasjonalt råd for ernæring, på oppdrag fra Helsedirektoratet, ut med en rapport om D-vitamin i Norge og forslag på tiltak for å sikre god D-vitaminstatus. Rapporten gir en veiledende oversikt som tar hensyn til tid på året, lite eller normal eksponering for sollys og lavt eller høyt inntak av matvarer som inneholder D-vitamin. Rapporten foreslår at gruppen «75 år og eldre» som er lite i sollys anbefales et vitamin D-tilskudd hele året selv ved et høyt inntak av matvarer med D-vitamin. «Lite sollys» gjelder de som ikke oppholder seg normalt utendørs slik som kan være tilfellet for blant annet de som bor på institusjon. De som er 75 år og eldre som er normalt utendørs regnes å få tilstrekkelig D-vitamin i sommerhalvåret, forutsatt at de også har et høyt inntak av D-vitaminholdige matvarer. I vinterhalvåret anbefales alle som er 75 år og eldre et D-vitamintilskudd.

D-Pearls

D-Pearls fra Pharma Nord inneholder vitamin D3 i kaldpresset olivenolje. D-vitamin er et fettløselig vitamin og olivenoljen optimaliserer opptaket. D-Pearls er små «perler» som er runde og myke, dette gjør de lette å svelge, men de kan også tygges.

D-Pearls finnes i tre ulike styrker: 20 mikrogram, 40 mikrogram og 80 mikrogram.  Les mer her:

D-Pearls 20 µg
D-Pearls 40 µg
D-Pearls 80 µg
To the frontpage

Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal biotilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Adresse 

Pharma Nord Norge
Syretårnet 25
N-3048 Drammen
Norge

Åpningstider 

Mandag – Fredag : 08:00 – 16:00

(+47) 32 26 70 00  

         
Master card logoVisa Card
posten logo
GlobalSign