Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Forskning: Nå kan menneskets aldringsprosess bremses.
  Forskere kan ha funnet en måte å bremse aldringsprosessen hos mennesker

  I en helt ny studie har en gruppe svenske og norske forskere vist at det kan være mulig å holde kroppens celler i live lenger, ved å gi forsøkspersonene en kombinasjon av selen og koenzym Q10. 

  Alle celler i kroppen har en utløpsdato, men det kan være mulig å forlenge cellenes levetid ifølge en ny studie som nettopp har blitt utgitt i tidsskriftet Nutrients av et team svenske og norske forskere. 

  I undersøkelsen så forskerne på telomerenes lengde. Dette er en anerkjent målemetode for å vurdere vår biologiske alder og cellenes livslengde.

   

  Lengere telomerer med selen og Q10

  Ved å gi tilskudd til en stor gruppe eldre, friske menn og kvinner, med enten selen og koenzym Q10 kombinert eller placebo over en fem års periode, kunne forskerne i ettertid vise at det var signifikant forskjell i lengden av telomerene mellom de to gruppene. 

  Studiedeltakerne i gruppen som fikk tilskudd, SelenoPrecise og Bio-Qinon Q10 hadde lengre telomerer enn deltakerne i gruppen som fikk placebo. Med andre ord, det å ta kombinasjonen med de to stoffene forlenget levetiden til cellene, noe som kan ha en stor betydning for aldringsprosessen.

   
  Langsommere «slitasje av celler»

  Langsommere «slitasje av celler»

  Telomerer utgjør enden av kromosomene og de beskytter vårt DNA. Funksjonen til telomerene kan sammenlignes ved at de på samme måte som plastikk-anordningen på enden av skolissen hindrer lissen i å frynse seg. Hver gang en celle deler seg blir telomerene litt kortere. Når telomerene er kritisk korte mister cellene evnen til å dele seg, og resten av DNA-tråden «frynser seg opp» og cellen dør.

  Det kan tyde på at mineralet selen og det vitaminlignende stoffet kan beskytte telomerene slik at forkortningen går langsommere enn ellers.

   

  Oksidativt stress og inflammasjon

  Med økende alder blir vi mennesker utsatt for økt oksidativt stress og betennelser, noe som fremskynder aldringsprosessen, spesielt hvis vi har lave nivåer av selen og Q10. Men hvis folk som mangler disse to stoffene tar et tilskudd, kan det bremse og utsette aldringsprosessen, "så det skjer i et langsommere tempo", sier Trine Baur Opstad som er en del av forskerteamet i den nylig utgitte studien og forsker ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, i Oslo i Norge.

  Studien som nylig ble publisert er utført ved å analysere blodprøvene, som forskerteamet tok regelmessige fra 443 studiedeltakere i en periode på fem år, - fra den såkalte Kisel-10-studien. I undersøkelsen ble det samlet inn mer enn 50 000 blodprøver som senere har blitt systematisk analysert for at forskerne skulle finne ut mer presist hva som skjer i kroppen og på cellenivå.

   
  Bilde av tall og et menneske

  Motvirker biologiske endringer

  Helt siden publisering av hovedstudien i 2013, har mer enn 20 oppfølgingsstudier blitt utført. I en stor del av disse studiene har forskerne kunnet vise – ved å måle forskjellige biomarkører – at selen og koenzym Q10 ser ut til å motvirker noen biologiske endringer som normalt kan sees i aldringsprosessen.

  I den aktuelle studien har fokuset vært på lengden av telomerene. Og nok en gang, har teamet av forskere vist at kombinasjonen av selen og koenzym Q10 ser ut til å hjelpe eldre med å beholde helse og livskvalitet.

   

  Mange har lave nivåer av selen

  «Vi har også sett på andre markører og kan se at det er en sammenheng mellom inntak av selen og biologisk alder», forklarer leder av undersøkelsen Professor Urban Alehagen som er kardiolog ved Universitetssykehuset i Linköping i Sverige.

  Gjennomsnittlig inntak av selen i store deler av Europa er relativt lavt ettersom innholdet av selen i jordsmonnet er lavt sammenlignet med andre deler av verden. Forskning viser at vi trenger mer enn 100 mikrogram selen daglig, mens gjennomsnittlig inntak er mindre enn halvparten av dette.

  Les mer om den banebrytende studien her.

  Kilde: “Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality—Sub-Study of a Randomized Clinical Trial”, Nutrients 2022, 14, 3346.