Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Kan D-vitamin påvirke unges prestasjon på skolebenken?
  D-Pearls kan øke evnen til å konsentrere seg, gi bedret impulskontroll og økt strategisk sans blant ungdommer, ifølge et nytt studie utført på Universitetet i Bergen.


  Helt fra oppdagelsen av D-vitaminet tidlig på 1900-tallet, og frem til 1990, trodde de fleste forskere at D-vitamin kun var viktig for å hindre rakitt hos små barn, og for å opprettholde god beinbygning hos voksne. Relativt små mengder var nødvendig, mente man.

  Men så kom rapportene om at en lang rekke sykdommer, og tilstander var sjeldnere hos mennesker med mye D-vitamin i kroppen. Det viser seg nå at nesten alle vev, og celletyper i kroppen har vitamin D reseptorer (VDR). Disse oppdagelsene har totalt endret hvordan vi forstår D-vitaminets rolle, og hvor viktig det er for kroppen vår.

   

  Økt konsentrasjonsevne og bedret impulskontroll

  Et nylig publisert studie utført i Bergen(1), hadde som formål å undersøke effekten av D-Pearls på ungdommers kognitive funksjon, og deres selvopplevde mentale helse. Studiet besto av 50 skolebarn i alderen 13-14 år, og startet opp i januar 2016.

  Deltagerne hadde ved første kontroll før intervensjonen, et gjennomsnittlig D-vitamin nivå på 42nmol/l, som ifølge helsedirektoratet blir ansett som lav D-vitaminstatus. Ulike tester ble utført både før og etter intervensjonen, for å avdekke evnen til å konsentrere seg, og tenke strategisk. Elevene ble også bedt om å fylle ut et skjema som tok for seg deres selvopplevde mentale helse.

  Ved studiets start ble lav D-vitaminstatus assosiert med lavere score på de kognitive testene, økt forekomst av atferdsproblemer og lavere impulskontroll. Etter 3-måneder med tilskudd av 38 µg D-Pearls hadde den gjennomsnittlige D-vitaminstatusen blant deltagerne økt fra 42nmol/L til 62nmol/L.

  Gruppen som mottok D-Pearls forbedret sin score på de kognitive testene, hadde økt evne til å konsentrere seg over tid, bedre impulskontroll og økt strategisk sans.

  Kilde 1: NCBI
   

  Styrkende dokumentasjon

  D-Pearls har også tidligere blitt grundig testet av forskere på Universitetet i Oslo, med tilsvarende resultater(2), men resultatene fra Universitetet i Bergen bekrefter ikke bare D-Pearls sin høye biotilgjengelighet, men beviser også produktets kliniske effekt.

  D-Pearls består av 20 µg D3-vitamin oppløst i kaldpresset olivenolje, og innkapslet i små perler som enkelt kan svelges, eller tygges. Perlene er blisterpakket, for optimal hygiene, holdbarhet og sikkerhet.
   

  Les mer om D-Pearls her

  Kilde 2: Baumann Masteropgave