Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Mineralmangel kan påvirke helsen
  Vi mangler det livsviktige mineralet selen i vår kost. Det kan på lengere sikt hav stor betydning for helsen vår, ettersom selen inngår i en rekke livsviktige funksjoner i kroppen. I følge en av Norges fremste selen-forsker Jan Aaseth, ligger seleninntaket i Norge langt under det ønskelige. Norge er sammen med resten av Nordeuropa fattig på selen i jordsmonnet og dermed også i kosten.

  Vi er ikke i selv i stand til å produsere selen, det er et mineral, som vi skal ha tilført gjennom kosten, enten som mat eller kosttilskudd. Får vi ikke tilstrekkelig med selen, kan dette påvirke en rekke selenavhengige enzym-prosesser i kroppen. Det kan forstyrre funksjoner som immunforsvaret, fertilitet, stoffskifte mm.

  I følge Trine Sogn ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), er norsk jord veldig selenfattig. Hun sier også at dette tidligere ikke var noe problem ettersom vi importerte korn med høyt seleninnhold fra Canada og USA, men at dette ikke lengre tilfellet. I dag er 80-90% av all matkorn egenprodusert, noe som har redusert seleninntaket i Norge drastisk. Sogn jobber for tiden med et forskningsprosjekt som ser på hvordan vi kan øke seleninnholdet i norsk mat.

  Utbredt selenmangel hos eldre

  En ny svensk studie viser at selenmangel er utbredt i Sverige. Forskerne bak studiet analyserte blodprøver fra 668 eldre mennesker og oppdagede at nivåene av selen var sammenlignbare med nivåene sett i Finland tilbake i 1980-årene. Det alarmerende lave nivået i Finland på 80-tallet fikk finske helsemyndigheter til innføre obligatorisk selenberiking av all gjødsel benyttet i finsk jordbruk.

  Blodprøvene i den nylige svenske studien viste et gjennomsnittsnivå på 67.1 mikrogram per liter blod. I følge eksperter på selen er dette alt for lavt og kan utgjør en helserisiko.

  Får du nok selen?

  Selenproteiner trenger en viss mengde selen for å fungere optimalt
  Kroppen inneholder omtrent 30 forskjellige selenprotein som kroppen ikke kan fungere uten.
  Et av de mest viktige selenproteinene, Selenoprotein P, krever et daglig seleninntak på minst 100 mikrogram før det har nådd sitt maksimale nivå. Hverken nivået observert i Finland 80-tallet eller nivået observert i den nylige svenske studien er tilstrekkelig for å forsyne de livsviktige selenproteinene med nok selen.

  Organisk selengjær med dokumentert opptak

  SelenoPrecise har en dokumentert bio-tilgjengelighet på hele 89 %. Dette betyr at 89 % av tilskuddet tas opp i kroppen, en veldig høy mengde. SelenoPrecise, en unik organisk selengjær som inneholder over 30 forskjellige selentyper, produseres i Danmark og er dokumentert i mer enn 40 vitenskapelige studier.

  SelenoPrecise anses for å være den best dokumenterte selenkilden på markedet, og produktets høye kvalitet og stabilitet er hovedgrunnen til at SelenePrecise brukes i forskning verden over. En av disse studiene, KiSel-10 studien (International Journal of Cardiology) viste at SelenoPrecise hadde en veldig god effekt på flere av tingene forskerne undersøkte.