Norway | Select other Country

Fri frakt

Overvektige mangler D-vitamin

En ny studie viser at grad av overvekt og D-vitaminmangel er motsatt proporsjonalt. Med andre ord: Hver gang vår BMI øker med 10%, synker kroppens D-vitaminnivå med 4,2%.

I følge forskere er årsaken til dette ganske enkelt at vitamin D er et fettløselig vitamin som lagres i kroppens fettvev. Jo mer fettvev vi danner, jo mer D-vitamin vil bli lagret i fettvevet, hvilke betyr at forholdsmessig mindre vitamin D sirkulerer i blodet.

Forskerene inkluderte i denne studien 21 studier med totalt 42000 personer, hvilket gir forskningen betydeligere vitenskapelig tyngde. Resulatet gjaldt både for kvinner og menn, unge og gamle. Studien antyder ikke at D-vitaminmangel fører til overvekt, men vektlegger viktigheten av at overvektige får i seg nok D-vitamin.


Februar 2013