Norway | Select other Country

Fri frakt

Fører jobben din til at du er mer utsatt for D-vitamin mangel?
Forskere foreslår å basere D-vitamin anbefalingene ut i fra yrkesstatus. Ifølge et nytt studie, har noen yrker større sannsynlighet for å utvikle mangel på D-vitamin. Les videre og finn ut hvordan du kan øke dine vitamin D-nivåer.

Vi blir stadig mer klar over nødvendigheten av å få tilstrekkelig vitamin D fra kosten og fra sollys. Nå har en gruppe forskere gått et skritt videre ved å stille spørsmål om yrke bør tas i betraktning når det skal settes retningslinjer for vitamin D-tilskudd. Ifølge deres studie på vitamin D-status og yrke, viste det seg at skiftarbeidere, helsepersonell, og arbeidstakere som tilbringer hele dagen innendørs har en økt risiko for å ha D-vitamin mangel.

 

Høy andel mangel

Forskningen ble ledet av Dr. Sebastian Straube fra University of Alberta i Canada, og viser at vitamin D-nivået i de fleste yrkesgrupper er lavere enn hva som anses optimalt for helsen.
Ved systematisk å analysere 71 studier med mer enn 53.000 personer, fant Straube og hans team at mangel på D-vitamin var mest utbredt blant skiftarbeidere (80%), kontorarbeidere (77%), og sykepleiestudenter (72%).

 

Økt fokus på forebygging

De fant også at en høy prosentandel av kontorarbeidere (91%) hadde en D-vitamin status som ikke var kritisk lav, men lavere enn nivåene som anbefales for god helse. Forskerne mener at deres funn kan gjøre det enklere å komme med helsefremmende og mer målrettede forebyggende tiltak hos risikogrupper i fremtiden.
 

Du kan lese hele undersøkelsen her

 

Når kosttilskudd kan hjelpe

Den beste måten å øke vitamin D-nivået ditt er ved å utsette deg selv for sollys. Om sommeren bør dette normalt ikke være et problem, selv om studier har vist at selv i solrike land som Italia, Portugal og Ungarn, har flertallet av innbyggerne en D-vitamin status som ikke er optimal. En enkel måte å øke vitamin D-nivået på er da å ta et tilskudd.

 

D-Pearls med ny styrke

Endelig har vi fått tillatelse til å selge D-Pearls med både 40- og 80 mikrogram, noe det har vært stor etterspørsel etter. D-Pearls fra Pharma Nord inneholder vitamin D3 i vegetabilsk olje og myke gelatinkapsler. Denne formen for D-vitamin har i flere norske studier vist god opptakelighet og effekt.

To the frontpage

Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal biotilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Adresse 

Pharma Nord Norge
Syretårnet 25
N-3048 Drammen
Norge

Åpningstider 

Mandag – Fredag : 08:00 – 16:00

(+47) 32 26 70 00  

         
Master card logoVisa Card
posten logo
GlobalSign