Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Fører jobben din til at du er mer utsatt for D-vitamin mangel?
  Forskere foreslår å basere D-vitamin anbefalingene ut i fra yrkesstatus. Ifølge et nytt studie, har noen yrker større sannsynlighet for å utvikle mangel på D-vitamin. Les videre og finn ut hvordan du kan øke dine vitamin D-nivåer.

  Vi blir stadig mer klar over nødvendigheten av å få tilstrekkelig vitamin D fra kosten og fra sollys. Nå har en gruppe forskere gått et skritt videre ved å stille spørsmål om yrke bør tas i betraktning når det skal settes retningslinjer for vitamin D-tilskudd. Ifølge deres studie på vitamin D-status og yrke, viste det seg at skiftarbeidere, helsepersonell, og arbeidstakere som tilbringer hele dagen innendørs har en økt risiko for å ha D-vitamin mangel.

   

  Høy andel mangel

  Forskningen ble ledet av Dr. Sebastian Straube fra University of Alberta i Canada, og viser at vitamin D-nivået i de fleste yrkesgrupper er lavere enn hva som anses optimalt for helsen.
  Ved systematisk å analysere 71 studier med mer enn 53.000 personer, fant Straube og hans team at mangel på D-vitamin var mest utbredt blant skiftarbeidere (80%), kontorarbeidere (77%), og sykepleiestudenter (72%).

   

  Økt fokus på forebygging

  De fant også at en høy prosentandel av kontorarbeidere (91%) hadde en D-vitamin status som ikke var kritisk lav, men lavere enn nivåene som anbefales for god helse. Forskerne mener at deres funn kan gjøre det enklere å komme med helsefremmende og mer målrettede forebyggende tiltak hos risikogrupper i fremtiden.
   

  Du kan lese hele undersøkelsen her

   

  Når kosttilskudd kan hjelpe

  Den beste måten å øke vitamin D-nivået ditt er ved å utsette deg selv for sollys. Om sommeren bør dette normalt ikke være et problem, selv om studier har vist at selv i solrike land som Italia, Portugal og Ungarn, har flertallet av innbyggerne en D-vitamin status som ikke er optimal. En enkel måte å øke vitamin D-nivået på er da å ta et tilskudd.

   

  D-Pearls med ny styrke

  Endelig har vi fått tillatelse til å selge D-Pearls med både 40- og 80 mikrogram, noe det har vært stor etterspørsel etter. D-Pearls fra Pharma Nord inneholder vitamin D3 i vegetabilsk olje og myke gelatinkapsler. Denne formen for D-vitamin har i flere norske studier vist god opptakelighet og effekt.