Norway | Select other Country

Fri frakt

Nye anbefalinger: Spis mer D-vitamin og selen
Etter mange års tendens til å nedsette den anbefalte daglige dosen av næringsstoffer (ADT) er det heldigvis en voksende erkjennelse av at det er næringsstoffer som vi risikerer å mangle. Derfor er det en glede at den nye utgaven av Nordiske Næringsstoffanbefalinger (NN) som utkom 3 oktober 2013, nå anbefaler en øket inntakelse av D-vitamin og selen.

Den nye utgaven av NN er nummer fem i rekken. Den revideres hvert 8. år. Mer enn 100 vitenskapelige eksperter fra fem nordiske land har vært involvert i denne anbefalingen, som er fundament i den offisielle, danske ernæringsrådgiving.

Hovedbudskapet i NN er at vi alle skal prøve å spise en variert og balansert kost.

D-vitamin
I avsnittet om kosttilskudd er det spesielt to endringer som er bemerkelsesverdie. Den anbefalte daglige inntaket for D-vitamin er øket fra 7,5 mikrogram til 10 mikrogram for barn over 2 år, og for voksne samt øket til 20 mikrogram per dag for eldre over 75 år.
Den øvre sikre grensen for D-vitamin, dvs. den maksimale mengden D-vitamin som anses for stadig å være en sikker dosering for en frisk befolkningsgruppe er 100 µg. daglig.

Selen
For mineralet selen er den anbefalte daglige dosen likeledes øket. For kvinner er den øket fra 40 µg. til 50 µg. og for menn er den øket fra 50 µg. til 60 µg.

Den øvre sikre grensen for selen er satt til 300 mcg.daglig.

Sink
Den anbefalte daglige dosen av sink er til flere ernæringsveiledere overraskende satt litt ned i forhold til de 15 mg. daglig, hvor den har ligget i mange år. I den nye utgaven av NN er man dog oppmerksom på de spesielle behovene for sink som vegetarer og veganere har. For disse gruppene anbefales generelt 25-30% høyere inntakelse av sink.
Den øvre grensen for sink er satt til 25 mg. daglig.

Ref.
Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1