Søk etter

  wsm_SearchResults

  Lukk

  Et betydelig høyere inntak av selen er anbefalt av nordiske eksperter.
  Både menn og kvinner anbefales å øke det daglige inntaket av selen med 50 % i følge de nye nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR)1. Innhold av selen i kosten i denne delen av Europa er allerede ganske lav.

  Lavt seleninntak i Norge og nordiske land

  Menn og kvinner i de nordiske og baltiske landene blir nå anbefalt å øke det daglige inntaket av det essensielle sporstoffet selen i følge den nylig reviderte NNR-rapporten1. I følge rapporten bør menn øke inntaket av selen fra 60 til 90 mikrogram, mens kvinner bør øke det daglige inntaket av selen fra 50 til 75 mikrogram.

  Sammenlinget med den tidligere NNR-rapporten, så er dette en 50 % økning i daglig inntak av mikronæringsstoffet selen.

  Rapporten viser at det gjennomsnittlig seleninntak lå mellom 20 – 88 mikrogram/dag, som er vesentlig lavere enn anbefalingen1. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) viste at omtrent 40 % av gravide hadde et inntak av selen som lå under anbefalt2. I tillegg er en lav selenstatus sett hos norske kvinner i fertil alder, gravide, ammende3.

   

  Et essensielt mineral som støtter viktige funksjoner i kroppen

  I følge den reviderte rapporten, så har de Nordiske og Baltiske landene lavt seleninnhold i jordsmonnet, noe som igjen viser til den lave konsentrasjonen av mikronæringsstoffet i mat som er dyrket lokalt1. Denne lave konsentrasjonen i jordmonnet som igjen fører til lave nivåer i maten kan føre til utfordringer fordi selen støtter 25-30 forskjellige selenavhengige enzymer, kalt selenoproteiner.

  Disse selenoproteinene inngår i en rekke kroppsfunksjoner, som blant annet immunsystemets og skjoldbruskkjertelens normale funksjon, fertilitet og cellebeskyttelse. Men det er måter å løse det på.

   

  Selenberiket gjødsel

  I Finland var også seleninntaket i befolkningen lavt, inntil 1984 da Finske myndigheter vedtok å berike landbruksgjødsel med selen. Som et resultat av tiltaket har den finske befolkningen nå et tilstrekkelig inntak av selen. Tilsvarende tiltak er ikke gjennomført i andre land, men det er andre måter for å sikre inntaket av selen.

   

  Selen – også tilgjengelig som kosttilskudd

  Kilder til selen i kosten er mat som nøtter (spesielt paranøtter er rike på selen), innmat, fisk, skalldyr og fullkorn. Som en del av et balansert kosthold kan man i tillegg supplere med et selentilskudd ved behov.

  SelenoPrecise er Pharma Nords patenterte selengjær, som har god absorpsjon og er dokumentert i over 40 publiserte forskningsstudier. SelenoPrecise inneholder et bredt spekter med 20 forskjellige organiske selenformer, og gjenspeiler variasjonen av selenformer du kan få i deg gjennom et variert- og selenrikt- kosthold.

   

  Valgt av forskere

  Det er på bakgrunn av all den omfattende dokumentasjonen på SelenoPrecise at forskerne, bak den banebrytende KiSel-10 studien, valgte nettopp dette selentilskuddet til forskningen4. Studien ble gjennomført på 443 friske svenske menn og kvinner med lav selenstatus, og resultatene viste at tilskudd med SelenoPrecise effektivt økte selennivået i blodet. SelenoPrecise har også blitt testet i danske studier som undersøkte skjoldkjertelen og helse.

  Kilder:
  1Blomhoff, R., Andersen R., Arnesen, E.K., Christensen, J.J., Eneroth, H., Erkkola, M., Gudanaviciene, I., Halldorsson, T.I., Høyer-Lund, A., Lemming, E.W., Meltzer, H.M., Pitsi, T., Schwab, U., Siksna, I., Thorsdottir, I. And Trolle, E. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 2023.

  2Saunders, C. M., Rehbinder, E. M., Carlsen, K. C. L.,. Gudbrandsgard, M., Carlsen, K. H., Haugen, G. & Carlsen, M. H. (2019). Food and nutrient intake and adherence to dietary recommendations during pregnancy: a Nordic mother–child population-based cohort. Food Nutr. Res. 2019, 63:3676.

  3Varsi K, Bolann B, Torsvik I, Rosvold Eik TC, Høl PJ, Bjørke-Monsen A-L. Impact of Maternal Selenium Status on Infant Outcome during the First 6 Months of Life. Nutrients. 2017; 9(5):486.

  4Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-66.