Norway | Select other Country

Fri frakt

Selen med høyt opptak

Kategori: kosttilskudd

Hvorfor bør jeg velge SelenoPrecise?

 • Eneste selentilskudd med vitenskapelig dokumentert, unik konsentrasjon av aktivt selen med et opptak i kroppen på 88,7 % for hver batch
 • Med patentert SelenoPrecice selengjær
 • Har et stabilt innhold på 67% organisk L-selenometionin
 • Inneholder selen-metyl-selenocystein samt mer enn 20 andre organiske selenformer
 • Anvendt i den dansk/svensk/engelske PRECISE-studien samt den svenske KiSel10-studien
 • Er valgt som europeisk referanseprodukt for selenberiket gjær
 • Fremstilt i Danmark under farmasøytisk kontroll

SelenoPrecise

Pharma Nord

Se relaterte kategorier

[Barn & graviditet |, Immunsystem & antioksidant |, Metabolisme & hormoner|, Mineraler|, Skjønnhet & syn|]
Skriv ut
Innhold pr. døgndose (1 tablett):   % av referenseinntak
Selen 100 µg 182 %

Produktfakta

Anbefalt døgndose:
1 tablett daglig. Svelges hel.
Tas sammen med et måltid.
Anbefalt døgndose bør ikke overskrides.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for en variert kost og en sunn livsstil.

 

*EP Patent No. 1 478 732 B1

Nettovekt: 60 tabletter = 18 g

Ingredienser:
Fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose), antiklumpemidler (dikalsiumfosfat, silisiumdioksid, magnesiumsalter av fettsyrer), selenberiket gjær (SelenoPrecise®), overflatebehandlingsmidler (hydroksypropylmetylcellulose, talkum), fargestoff (titandioksid).

Oppbevaring:
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i romtemperatur, beskyttet mot direkte sollys.

Hva er SelenoPrecise?

SelenoPrecise er små, runde hvite tabletter som inneholder 100 mikrogram selen fra Pharma Nords patenterte og standardiserte selengjær. SelenoPrecise inneholder, i tillegg til selenomethionin, mer enn 20 andre selenforbindelser.
SelenoPrecise skiller seg ut ved å kunne dokumentere svært høy biotilgjengelighet og stabil kvalitet:

 • 89 % av seleninnholdet tas opp i kroppen
 • 15 laboratorier i 12 forskjellige land har målt et høyt og stabilt innhold av L-selenometionin i SelenoPrecise

 

Hvorfor så mange selenformer?

SelenoPrecise inneholder mange forskjellige selenformer, fordi det har vist seg at de ulike formene har noe forskjellige funksjoner i organismen. Ved å tilføre et bredt spekter av selenforbindelser, er det mulig å etterligne den naturlige selenvariasjonen som finnes i en allsidig kost. Man mener at det er dette som gir størst helsegevinst.

Vitenskapelig dokumentert

Det er publisert over 75 vitenskapelige artikler om kvaliteten, det høye opptaket og sikkerheten til SelenoPrecise. Dette gjør preparatet til en særdeles veldokumentert selenkilde og er samtidig årsak til at SelenoPrecise benyttes til vitenskapelige studier og forskningsprosjekter i hele verden.

 

 

 

 

 

 

 

 


Diagram: Basert på Larsen EH, et al. J AOAC Int. 2004. Innholdet av de ulike organiske selenforbindelsene i Pharma Nords selengjær er stabil ved hver nyproduksjon (batch). I denne studien vises dette med innholdet av selenforbindelsen selenometionin.

Hva er selen?

Selen er et essensielt sporstoff som inngår i en lang rekke selenoproteiner og selenavhengige enzymer. Et av disse enzymene er glutationperoksidase (gsh-pX), som er en av kroppens viktigste antioksidanter. Selen inngår i biologiske prosesser som blant annet har betydning for opprettholdelse av:

 • Et normalt immunforsvar
 • Skjoldbruskkjertelens funksjon
 • Dannelse av sædceller
 • Cellebeskyttelse
 • Normalt hår og normale negler


Det meste av kroppens selen finnes i to former:

Selenometionin (som innbygges i stedet for metionin i en rekke forskjellige proteiner) og selenocystein.

Selenometionin får vi utelukkende fra kosten ettersom kroppen ikke selv kan produsere det. I kroppen kan selenometionin endres til selenocystein, som vi også kan få fra kosten i form av se-metylselenocystein.

Hvis kosten inneholder lite selen, kan kroppen i en periode deponere selen ved å omsette selenometionin bundet i proteinstrukturer.

SelenoPrecise inneholder begge disse hovedformene, samt en lang rekke andre selenforbindelser.

Hvor finnes selen?

Selen finnes i blant annet fisk, nøtter og kornprodukter. For personer som ikke regelmessig spiser disse matvarene, kan det være en fordel å ta et tilskudd med selen for å dekke behovet. I følge Helsedirektoratet er anbefalt daglig inntak 50 mikrogram (µg) for kvinner og 60 µg for menn.

Organisk selen tas bedre opp

Selen i landbruksjord er uorganisk, men tas opp av dyr og planter og omdannes til organisk selen. Selen som man får fra kosten, er organisk og er for eksempel bundet til aminosyrer som metionin og cystein. Selen i kosttilskudd kan både være organisk og uorganisk. Man vet at organiske selenforbindelser lettere tas opp i kroppen og inngår i selenavhengige enzymer og selenoproteiner.

Varierende innhold av selen i landbruksjord
I land hvor landbruksjorda er rik på selen får befolkningen som en konsekvens av dette et tilsvarende høyt inntak av selen. I USA, som har mye selen i landbruksjorda, særlig i det nordlige USA, ligger befolkningens inntak av selen helt naturlig på mellom 60 og 220 µg daglig.

Norge tilhører et såkalt «selenfattig område» fordi det naturlige innholdet av selen i landbruksjorden er lavere enn andre steder i verden.

Selen i jordsmonnet

Selen er et grunnstoff og et mineral som finnes i jorda i varierende mengde. I land som USA har landbruksjorda et høyt innhold av selen, mens det derimot er relativt lavt i blant annet Norge. Korn og andre planter tar opp selen fra jordsmonnet. Derfor avhenger kostens innhold av selen i stor grad av mengden selen som finnes i landbruksjorden.

Organisk og uorganisk selen

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forskjellige former for selen når man velger preparat.

Uorganisk selen

I selenprodukter benyttes ofte uorganisk selen i i form av selensaltene natriumselenit og natriumselenat. Selen er normalt uløselig i vann, men selen i form av selenit og selenat er løselig i vann. Litt over halvparten av disse to uorganiske selensaltene tas opp i kroppen. Selenit tas noe lettere opp sammenlignet med selenat, men de utskilles også raskere, hvilket er med på å begrense nytteverdien.

Organisk selen

Planter tar opp uorganisk selen fra jorda i form av selenat. Når selenet inngår i plantene som selenmetionin og i mindre grad som selenocystein, blir det omdannet til organisk selen. Den organiske selenforbindelsen L-selenmetionin, altså selen bundet til amonisyren metionin, kan også fremstilles syntetisk. Syntetisk L-selenmetionin er mye brukt som organisk selentilskudd, og er blant de mest undersøkte selenforbindelsene. Fra animalske matvarer får vi primært selen i form av selenocystein.

Selengjær

Selengjær kommer fra gjærceller som dyrkes i et selenholdig næringssubstrat. Det gir et høyt innhold av naturlig organisk L-selenmetionin. Selengjær inneholder også metylselenocystein samt en lang rekke andre organiske selenforbindelser, som emulerer den naturlige selenvariasjonen som finnes i mat og som ifølge vitenskapelige studier er viktig. Gjæren inaktiveres etter produksjon ved hjelp av varme og fungerer da som et selenrikt proteinstoff.

Også forskjell på selengjær

Det er stor forskjell på kvaliteten til forskjellige selengjærprodukter. En ikke-standardisert selengjær er ofte utsatt for store variasjoner i art og mengde av de forskjellige selenforbindelsene. Det medfører at opptaket kan variere mye. Produkter med selengjær som viser de beste egenskapene, lages med en farmasøytisk kvalitet. Den har derfor liten variasjon i art og mengde av de forskjellige selenforbindelsene.

Danmarks best dokumenterte selenprodukt

SelenoPrecise Eurotabs er et av de mest veldokumenterte selenpreparatene når det gjelder vitenskapelig dokumentasjon for stabilitet, sikkerhet og opptak.

SelenoPrecise Eurotabs kan som eneste selentilskudd dokumentere et stabilt opptak på 88,7 % i hver eneste batch. SelenoPrecise har et stabilt innhold på 67 % organisk L-selenmetionin og inneholder selen-methyl-selenocystein, samt mer enn 20 andre organiske selenforbindelser, som hver har forskjellige funksjoner i kroppen.

Offisielt referanseprodukt

Pharma Nord har en verdensomspennende patent på råvaren som er benyttet i SelenoPrecise. På grunn av sin kvalitet og dokumentasjon benyttes SelenoPrecise til mange vitenskapelige formål. SelenoPrecise er offisielt valgt som europeisk referanseprodukt for selenberiket gjær.

Mange mennesker tar daglig et tilskudd med selen, men er kanskje ikke klar over at det kan være stor forskjell på produktene. Hvis du er i tvil om du bruker det riktige produktet, så kan du prøve å teste ditt nåværende selenprodukt opp mot SelenoPrecise, som hører til Danmarks best dokumenterte tilskudd av selen.

Test ditt selenprodukt   Seleno-
Precise
  Mitt nåværende selenprodukt
Over 20 års brukererfaring i Danmark   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for opptakelighet   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for sikkerhet   Ja   ?
Vitenskapelig dokumentasjon for virkning   Ja   ?
Er valgt som det europeiske referanse produkt for selenberiket gjær   Ja   ?
Produsert i Danmark under GMP kontroll og legemiddelstandard   Ja   ?
Inneholder mer enn 30 organiske selenforbindelser, hvor den dominerende er L-selenomethionin   Ja   ?
Naturidentiske selenforbindelser, dvs. de samme typene som finnes i selenholdige matvarer   Ja   ?
Testet og dokumentert i over 75 vitenskapelige studier   Ja   ?
Er patentert   Ja   ?
Brukes daglig av tusenvis av forbrukere i mer enn 40 land   Ja   ?
Har en stabil, ensartet kvalitet som ikke avviker fra produksjon til produksjon   Ja   ?
100 % dansk produkt, da det både er utviklet, fremstilt og pakket i Danmark under kontroll av de danske myndighetene   Ja   ?

SelenoPrecise Eurotabs er Danmarks første selengjærprodukt. Det inneholder opptakelig selenforbindelser som L-selenometionin og selen-metyl-selenocystein, som inngår i kroppens selenavhengige proteiner og bidrar til et normalt immunforsvar, en normal skjoldbruskkjertelfunksjon og sæddannelse samt medvirker til å vedlikeholde hår og negler. Til slutt hjelper også selen med til å beskytte kroppens celler mot oksidativt stress.

SelenoPrecise Eurotabs - når du vil betale litt mer for kvalitet og sikkerhet.


Kildehenvisninger

1. Larsen EH, et al. Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. J AOAC Int. 2004 Jan-Feb;87(1):225-32.
2. Rayman MP, et al. Effect of Supplementation With High-Selenium Yeast on Plasma Lipids. A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2011.154(I0):656-665
3. Voĭtsekhovskaia IuG, et al. Assessment of some oxidative stress parameters in bronchial asthma patients beyond add-on selenium supplementation. Biomed Khim. 2007;53(5):577-84.
4. Bügel S, et al. Selenium from a high Se yeast supplement is well absorbed and retained in humans. Paper: 8th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medecine, Metal Ions in Biology and Medicine, Budapest, 2004, 01.
5. Zachara BA, et al. Selenium supplementation to chronic kidney disease patients on hemodialysis does not induce the synthesis of plasma glutathione peroxidase. Acta Biochim Pol. 2009;56(1):183-7.

Relaterte produkter

 

 

I Finland berikes gjødsel med selen

Pharma Nords patenterte selengjær godkjent i EU

Pharma Nords selengjær SelenoPrecise er en høyopptakelig, standardisert selengjær.

Les EU`s vitenskapelige ekspertpanel EFSA`s sikkerhetsvurdering av kilden til selengjær som Pharma Nord anvender: Klikk her